Column, 24 juli 2019

De muur is de zee I Column Abdeluheb Choho

In een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Samos ontmoet onze directeur Abdeluheb Choho een gevlucht gezin. De omstandigheden in het kamp zijn verre van humaan. 'Een vader staat vier uur in de rij om wat te eten te krijgen voor zijn gezin.'
placeholder

Het vuile werk

Als reactie op Syriërs die naar Europa vluchten voor de vatbommen, gifgasaanvallen en martelingen van Assad, sloot Europa een deal met Erdogan. Mensen die een veilig heenkomen zoeken sterven nu op zee of zitten onder mensonterende omstandigheden vast op een Grieks eiland. Noord- en Oost-Europa laten het vuile werk over aan de landen aan de Middellandse Zee.

Overvol opvangkamp

Op Samos ontmoet ik een Syrisch-Koerdisch gezin; een jong stel met vijf lieflijke kinderen. Ze leven al bijna twee jaar in een opvangkamp waar 3.500 mensen wonen en slechts plek is voor 650. Hun asielaanvraag is afgewezen omdat ze via Turkije zijn gekomen en Turkije een veilig land is. Dat het Turkse regime de democratie afbouwt, mensen opsluit, en zelfs Nederland Turken asiel verstrekt omdat ze gevaar in eigen land lopen, doet er niet toe.

Slechts vijf ambtenaren

Griekse ambtenaren kijken je vermoeid aan: wetten zijn ingevoerd onder druk van Europa. We bouwen geen Trumpiaanse muur, maar voeren een wet in die zorgt dat iedereen die op een eiland aankomt er niet meer vanaf mag. De zee is de muur. Vijf ambtenaren hebben de taak om status van de 3.500 vluchtelingen te bepalen. Vijf ambtenaren... Het systeem is ontworpen om mensen op de eilanden vast te houden. Een radeloze burgemeester vertelt me dat hij op verzoeken om hulp geen enkel antwoord meer krijgt van het ministerie.

Het fundament van Europa

De rest van Europa heeft zijn handen er vanaf getrokken. We hebben afspraken gemaakt, verwijzen naar het Dublin-verdrag en de EU-Turkije deal. We hebben een bedrag overgemaakt en daarmee is het niet meer ons probleem. Maar, als het fundament van Europa is dat wij een samenleving van waarden zijn waar wij in vrijheid kunnen leven, waar iedereen gelijk is en waar wij onze beschavingsnormen in internationale verdragen hebben vastgelegd, dan kunnen we niet wegkijken. Als wij allen Europeaan zijn, dan zijn wij er ook voor verantwoordelijk dat 3.500 mensen 20 toiletten moeten delen, dat een vader voor zijn gezin 4 uur in de rij moet staan om wat te eten te krijgen en dat getraumatiseerde vluchtelingen met een medische verklaring zorg wordt ontnomen.

De muur niet afbreken

Als VluchtelingenWerk steunen wij al jaren de lokale organisatie, de Greek Refugee Council. We financieren de inzet van extra advocaten die vluchtelingen ondersteunen. We proberen daarnaast onze kennis over te brengen zodat zij de noodzakelijke hulp kunnen bieden. Maar hoewel dit zeer belangrijk werk is, kunnen wij de zee niet indammen en de muur afbreken. Hiervoor is politieke wil nodig en een Europa die haar waarden eer aan doet. Wij mogen niet langer wegkijken.