Column, 22 juni 2015

Opvang in de regio: geen ei van Columbus

Landen als Jordanië, Libanon en Turkije moeten ondersteund worden opvang in de regio te realiseren. In het NRC van 17 juni schrijft VVD-fractieleider Halbe Zijlstra dat zelfs VluchtelingenWerk het daarmee eens is. De reactie van Jasper Kuipers daarop werd 25 juni in NRC gepubliceerd.

De heer Zijlstra heeft gelijk dat we elkaar vinden op het vlak van investeren in de regio. Maar daar houdt de eensgezindheid ook op. De VVD wil de Europese grenzen namelijk vervolgens sluiten. Maar met slechts noodopvang in de regio ben je er niet. Het is een illusie te denken dat 'de regio' dit allemaal kan bolwerken. Terwijl ik dit schrijf, ben ik als waarnemer mee op een overheidsmissie naar Libanon en zie ik wat de beperkingen zijn van de opvang die deze regio kan bieden.

1 op 5 is vluchteling

Hier in Libanon hebben ruim 1,2 miljoen Syrische vluchtelingen hun toevlucht gevonden op een bevolking van 6 miljoen. De situatie is nijpend. Hoewel Libanon in eerste instantie de Syrische vluchtelingen met open armen heeft ontvangen, is de grens met Syrië begin dit jaar gesloten. Er zijn onvoldoende middelen om alle vluchtelingen onderdak en voedsel te geven, laat staan kinderen naar school te sturen. Nu 4 jaar na het begin van de Syrische oorlog, lopen de spanningen tussen de lokale bevolking in Libanon en de vluchtelingen sterk op.

Grote uitdaging

Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er wereldwijd niet zo veel mensen op de vlucht. Ik ontken niet dat we voor een grote uitdaging staan. Naast Libanon vangt ook Turkije 1,7 miljoen Syrische vluchtelingen op en Jordanië ruim 650.000. De EU telt 500 miljoen inwoners en ontving als rijkste continent van de wereld nog geen 30.000 Syriërs in het eerste kwartaal van 2015. En hier zouden de grenzen dan dicht moeten? Circa 97% van de Syrische vluchtelingen wordt al opgevangen in de regio. Welk signaal geeft Europa af aan landen in de regio als wij de deuren sluiten voor de resterende 3%? Het is niet ondenkbaar dat de regio verder destabiliseert als Europa de deur op slot doet. Investeren in opvang in de regio moet gepaard blijven gaan met enige solidariteit door zelf ook op te vangen. Alleen op die manier blijft Europa een geloofwaardige gesprekspartner.

Jasper Kuipers
Adjunct-directeur VluchtelingenWerk Nederland
vanuit Beiroet, Libanon


Lees hier het artikel van Halbe Zijlstra in het NRC van 17 juni (betaald artikel)