, 3 juli 2019

Criminaliteitscijfers asielzoekers

3 juli 2019 - Wie asiel aanvraagt in Nederland heeft zich net als ieder ander aan de regels te houden. Juist van mensen die een beroep doen op onze bescherming en gastvrijheid mogen we dit verwachten. De afgelopen tijd was er veel aandacht voor cijfers over criminaliteit onder asielzoekers. Het is voor ons pijnlijk om te zien hoe een groep mensen, in het bijzonder diegenen met een kansloze asielaanvraag, het verpest voor mensen die voor oorlog of vervolging moesten vluchten.
placeholder

Beoordelen op daden

Door alle aandacht voor de criminaliteitscijfers van de afgelopen weken zou je bijna vergeten dat slechts een heel klein deel van de asielzoekers de wet overtreedt. Uit onderzoek van het WODC blijkt dat ongeveer 2,2% van de asielzoekers in 2015 ergens van verdacht werd. De meeste overlast komt op dit moment van een kleine groep asielzoekers uit veilige landen die een kansloze aanvraag doen. Hierdoor wordt het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen ernstig ondermijnd, mensen die moesten vluchten voor oorlog en geweld. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat wie strafbare feiten pleegt wordt vervolgd, zonder aanziens des persoons. Vluchtelingen moeten erop kunnen rekenen dat ze in in Nederland beoordeeld worden op hun daden en niet weggezet worden omdat ze onderdeel zijn van een groep. We moeten de feiten onder ogen durven zien, daders moeten worden gestraft en we moeten voorkomen dat mensen tegen elkaar worden opgezet.

Duiding van de cijfers

In de media zijn inmiddels verschillende analyses verschenen waarin is geprobeerd uit te zoeken wat deze cijfers nu eigenlijk betekenen. Deze artikelen bieden meer context en duiding bij de cijfers die de overheid de afgelopen tijd heeft gepubliceerd: