, 7 januari 2019

Door Nederland uitgezette asielzoeker gearresteerd in Bahrein

De Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh die door Nederland is uitgezet naar Bahrein, is bij aankomst op het vliegveld van Bahrein, op 20 oktober 2018, gearresteerd. Sindsdien zit hij zonder vertrouwelijke toegang tot een advocaat gevangen, tekende hij onder druk een bekentenis en zijn er sterke aanwijzingen dat hij is mishandeld. Amnesty International en VluchtelingenWerk Nederland roepen Nederland op zich in te zetten voor de rechten van al-Showaikh door de autoriteiten van Bahrein aan te spreken en onafhankelijk onderzoek te doen naar deze uitzetting.
placeholder

Al-Showaikh reisde in 2017 naar Nederland uit angst voor vervolging.  De autoriteiten van Bahrein hebben zich in het verleden meermaals schuldig gemaakt aan het onder druk zetten van critici door familieleden te arresteren of te mishandelen. De broer van Ali Mohammed al-Showaikh is Bahrein eerder ontvlucht vanwege zijn politieke activiteiten. Ondanks deze informatie, en de verslechterde mensenrechtensituatie in Bahrein, heeft Nederland al-Showaikh gedwongen om naar Bahrein te vertrekken.

Toenemende repressie Bahrein

Sinds 2016 is de mensenrechtensituatie in Bahrein ernstig verslechterd. De autoriteiten hebben het gemunt op mensenrechtenverdedigers, advocaten, journalisten, politieke activisten, sjiitische geestelijken en vreedzame demonstranten. Zelfs activisten die in het buitenland wonen werden het doelwit van intimidatie en bedreigingen.

In 2017 kregen zeker 169 critici of hun familieleden te maken met ernstige repressie. Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat meerdere critici van het regime de afgelopen jaren bij aankomst in Bahrein zijn gearresteerd. Op de laatste dag van 2018 werd de prominente mensenrechtenverdediger Nabeel Rajab veroordeeld tot vijf jaar celstraf vanwege het versturen van een aantal tweets.

Oproep VluchtelingenWerk en Amnesty

  • Vertrouwelijk toegang tot advocaat en bescherming tegen marteling
    Amnesty International en VluchtelingenWerk Nederland roepen Nederland op zich ervoor in te zetten dat al-Showaikh onmiddellijk vertrouwelijk toegang krijgt tot een advocaat en wordt beschermd tegen marteling en onmenselijke behandeling. Zolang er onvoldoende bewijs is hem aan te klagen voor een internationaal erkend strafbaar feit moet Nederland zich inzetten voor zijn vrijlating.
  • Onafhankelijk onderzoek
    Beide organisaties maken zich ook zorgen over de grondigheid waarmee de IND onderzoek in asielzaken verricht. Uit openbaar toegankelijke landeninformatie die gepubliceerd was vóór de beslissing in deze zaak bleek bijvoorbeeld al dat familieleden van activisten uit Bahrein gevaar liepen. De organisaties vinden het onbegrijpelijk dat deze informatie niet voldoende is meegewogen in deze zaak. Zij roepen op onafhankelijk onderzoek te doen naar met name de vraag of de weging van landeninformatie zorgvuldig is geweest, en of Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan het schenden van het non-refoulement principe (het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar is).
  • Opschorting negatieve beslissingen en uitzettingen
    VluchtelingenWerk pleit er bovendien voor negatieve beslissingen en uitzettingen in Bahreinse asielzaken tijdelijk op te schorten totdat duidelijk is wat er precies in deze zaak is gebeurd en zo te voorkomen dat andere asielzoekers uit Bahrein eenzelfde lot wacht als al-Showaikh.