, 17 juni 2021

Gemeenten dreigen Inburgeringswet Koolmees niet uit te voeren

Gemeenten dreigen de nieuwe Inburgeringswet van minister Koolmees volgend jaar niet uit te voeren. De budgetten die het Rijk beschikbaar stelt zijn niet toereikend om de veelbelovende plannen ook echt goed uit te kunnen voeren, herkent ook VluchtelingenWerk. Als daar in het najaar voor onder andere de Inburgeringswet nog geen duidelijkheid over is, dan gaat bij gemeenten "de deur naar Den Haag dicht". VluchtelingenWerk Nederland vreest een 'integratieramp' voor tienduizenden vluchtelingen en andere nieuwkomers, en roept minister Koolmees op dit koste wat het kost te voorkomen.
placeholder

Aan hun lot overgelaten

Vrijwel alle gemeenten stemden gisteren bij de Algemene Ledenvergadering van de VNG voor de motie 'Zonder geld geen gemeenten' om onder andere de Inburgeringswet ofwel goed, ofwel helemaal niet uit te voeren. Dit baart ons grote zorgen. De veelbelovende inburgeringsplannen van minister Koolmees zijn al meerdere malen uitgesteld. Tienduizenden vluchtelingen moeten hierdoor alsnog inburgeren onder het huidige beleid dat hun integratie meer hindert dan stimuleert. Velen belandden in de schulden omdat ze aan hun lot werden overgelaten en niet op tijd aan de inburgeringsplicht voldeden. Nieuwkomers hebben helemaal niets aan mooie plannen als ze niet worden uitgevoerd.

Onmogelijke keuzes

Tegelijk zien we in de praktijk nu al dat gemeenten in de voorbereidingen voor de nieuwe wet 'onmogelijke keuzes moeten maken bij de inkoop van inburgeringstrajecten voor verschillende groepen inburgeraars'. De ambities zijn groot, maar dit dreigt ten koste te gaan van de kwaliteit van de  inburgering. Minister Koolmees wil maatwerk bieden, maar er is te weinig budget om de nieuwe 'inburgeringsroutes' daadwerkelijk uit te voeren. De zogeheten "Z-route" en de "onderwijsroute" lijken het kind van de rekening te worden.

Maak het waar

We roepen het kabinet op om de verwachtingen eindelijk waar te maken en te voorkomen dat nog veel meer vluchtelingen en andere inburgeraars de dupe worden van het huidige falende beleid.