Gemeenten & Professionals, 7 november 2018

18 Eritreërs en 13 Syriers starten met Mijn Toekomst en de VIP training in Joure

Donderdag(1 nov) en vrijdag zijn 18 Eritreers en 13 Syriërs gestart met hun traject van Mijn Toekomst.  De komende 3 maanden volgen zij workshops op divers leefgebied en (bedrijfs) excursies. Een belangrijk onderdeel hierbij is de VIP Training. Vluchtelingen Investeren in Participeren.
placeholder

Actief worden

VIP in eigen taal is niet zomaar een training ter voorbereiding op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Trainer Kinana Dasouki, zelf, 4 jaar geleden als hervestigd vluchteling in Joure komen wonen, zorgt ervoor dat iedereen actief wordt. Zo blijkt wel uit de resultaten van de eerste groep Syriers, waarbij velen een taalstage of werkervaringsplek vonden. En die reclame gaat snel. Voor deze ronde heeft een aantal kandidaten nl zelf aangegeven aan de VIP training mee te willen doen.

Samen leren werken

Heel belangrijk is een goede veilige basis, van waaruit iedereen zichzelf durft te uiten. Daarom is er in de eerste 2 lessen veel tijd voor kennismaking en uitwisseling. Bijvoorbeeld door een doe-activiteit waarbij zeven deelnemers geblinddoekt een vierkant moeten maken met een touw zonder te praten. Het doel hiervan is dat de mensen samen leren werken en hen vertrouwen te geven om met elkaar iets te bereiken.
Ook mooi was de oefening waarbij iedereen op 2 papiertjes tenminste 3 eigenschappen moet schrijven die hem gelukkig maken en 1 waarvan hij verdrietig wordt. Iedereen moet zichzelf hiermee voorstellen aan de groep, waarna we symbolisch met elkaar het verdrietige papier verscheuren. De positieve houden we bij ons en daar gaan we op voortbouwen. Deze oefening geeft de trainer al veel inzicht in de samenstelling van de groep en de karaktereigenschappen van de deelnemers. Om de motivatie tot verdere integratie te peilen wordt een film vertoond over het leven van Liza Nicols, met aansluitend hierover een gesprek in groepjes.

'Toekomst' plan

Eind Januari hopen we deze deelnemers gemotiveerd en geïnspireerd over te dragen aan de Wurkjouwer en Pastiel met hun eigen ‘toekomst’ plan onder de arm. De vrijwillig mentoren zullen als vertrouwenspersoon contact blijven houden.*MIJN TOEKOMST, is sinds 1 januari 2018 het starttraject dat elke nieuwkomer in de Fryske Marren doorloopt en wordt gefinancierd door de gemeente. De statushouder staat hierbij centraal en wordt zoveel mogelijk in eigen kracht gezet om zelf regie te houden over het integratie- en participatietraject. Het doel is mogelijkheden te bieden om zicht versnelt te ontwikkelen op de participatieladder: van geïsoleerd tot betaald werk binnen ieders capaciteiten.

**VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren), is een landelijk project gefinancierd door AMIF en Rabobank Foundation. Het is een speciaal maatwerk traject dat de afgelopen twee jaar is ontwikkeld. Dit traject wordt inmiddels aangeboden in ruim 60 gemeenten door het hele land. In Noord Nederland kunnen tot en met juli 2020, 400 statushouders deelnemen aan dit traject. Het verschil met VIP1 (2015-2017) is dat de methodiek aangepast zal worden naar verschillende doelgroepen. VIP in eigen taal gekoppeld aan een start traject als Mijn Toekomst wordt landelijk dan ook als zeer interessant ervaren.