Gemeenten & Professionals, 31 januari 2020

28 nieuwkomers aan de slag in de ouderenzorg

Deze week zijn 28 vluchtelingen gestart met hun opleiding om vervolgens aan de slag te gaan bij een van de elf deelnemende organisaties in de ouderenzorg. Een prachtig resultaat van de intensieve samenwerking tussen elf ouderenzorgorganisaties, Dulon College, RijnIJssel, Werkgeversservicepunten regio Foodvalley en Midden-Gelderland, Vluchtelingenwerk en elf gemeenten in Midden-Gelderland.
placeholder

Met het regionale project Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg krijgt een eerste groep nieuwkomers in Midden-Gelderland nu de kans om een loopbaan in de zorg te starten. De  nieuwkomers starten met een vooropleiding van een half jaar, waarna ze doorstromen naar een regulier BBL-traject dat uiteindelijk resulteert in een arbeidsovereenkomst bij een van de betrokken zorgorganisaties. Op donderdag 30 januari zetten de elf betrokken zorgorganisaties, de arbeidsmarktregio’s Midden-Gelderland en Regio Foodvalley, Vluchtelingenwerk, de onderwijsinstellingen Rijn IJssel en Dulon College en elf gemeentes in Midden-Gelderland en Regio Foodvalley daartoe symbolisch hun handtekening.

VluchtelingenWerk speelde een rol bij de aanmeldingen van de kandidaten en gaf de begeleiders van deze medewerkers een training Cultuursensitief Werken.

Zie ook het artikel in de Gelderlander: https://www.gelderlander.nl/lingewaard/nieuwkomers-als-katiya-nasrollahy-uit-iran-zijn-een-zegen-voor-de-zorg~a0d52b06/