Gemeenten & Professionals, 3 september 2019

Afscheid vrijwilliger Rien

Vorige week hebben wij afscheid genomen van Rien Geraads. Rien heeft eerst als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Venlo gewerkt, en daarna nog 3 jaar als medewerker financiële administratie, inburgering en integrale samenwerking. Zij heeft veel werk verzet rondom de fusie en is een grote ondersteuning geweest bij de harmonisatie inburgering.
placeholder

Rien gaat nu genieten van haar vrije tijd; ze heeft vorige donderdag haar állerlaatste werkdag gehad van haar werkzaam leven. Natuurlijk gaan we haar missen, maar we gunnen haar van harte de tijd die nu voor haar ligt en wensen haar alle goeds!