Gemeenten & Professionals, 14 juli 2016

Alle vrijwilligers, namens Europa: bedankt!

Op het AZC in Azelo reikte Euro-parlementariër Annie Schreijer-Pierik de prijs van de Europese Burger uit aan VluchtelingenWerk! Ze benadrukte dat dit een prijs was namens het hele Europarlement. Directeur Dorine Manson nam de plaquette in ontvangst en droeg de prijs op aan alle vrijwilligers.
placeholder

Twee lokale vrijwilligers, Kasper van Brakel en Arie van Harten zijn al vanaf de start van dit AZC (in 1993) als vrijwilliger bij VWON aan de slag. Heel bijzonder! Grace Wong a Kiem kwam er later bij. Ze vertelt dat het wachten lang duurt voor asielzoekers met al die verlengde procedures. Maar dat een luisterend oor altijd goed is, naast de juridische hulp die je biedt.

Het bijzondere van deze plek was dat Annie Schreijer, aan het begin van haar politieke carrière, mede-verantwoordelijk was voor de opening van dit AZC in 1993.

Lees meer op www.borneboeit.nl