Gemeenten & Professionals, 25 april 2019

Alliantieverklaring DigiTaalhuis Goeree-Overflakkee ondertekend

Op 18 april ondertekenden vertegenwoordigers van VluchtelingenWerk Nederland, Gemeente Goeree-Overflakkee, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Stichting Zijn, Albeda, Sagènn, Dahlia Burgerschap, Stichting Lezen & Schrijven, Humanitas, Kwadraad en Schuldhulpmaatje in de bibliotheek in Middelharnis de alliantieverklaring DigiTaalhuis Goeree-Overflakkee. Van Scalda kon niemand aanwezig zijn; zij ondertekenen later apart.
placeholder

Door de alliantieverklaring te ondertekenen verbinden de organisaties zich met de volgende missie: ‘de laaggeletterdheid op Goeree-Overflakkee te verlagen en participatie en zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten.’ VluchtelingenWerk Goeree-Overflakkee doet mee omdat taal en digitale vaardigheden van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. ‘Samenwerken met andere organisaties en instellingen is in het belang van onze cliënten.’ zegt Annie van Ree, teamleider van VluchtelingenWerk in Goeree-Overflakkee.

Nieuw aanbod

De alliantie hoopt de participatie en de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten door naast het bestaande aanbod van onder andere Taalcafé, Klik &Tik cursussen, ook nieuw aanbod te ontwikkelen. Daarnaast zal er in de bibliotheek een speciaal loket DigiTaalhuis worden ingericht waar inwoners met hun vragen over taal-, reken- en digitale vaardigheden terecht kunnen.

Op 27 mei om 14:30 uur vindt de officiële opening plaats.