Gemeenten & Professionals, 13 mei 2019

Bakkie Doen in de bieb

Op Wereldvluchtelingendag, donderdag 20 juni, bieden vluchtelingen je graag een kopje koffie aan. Want waar je ook vandaan komt, en wat je ook hebt meegemaakt, koffie verbindt. In Borne kun je ook een Bakkie Doen.
placeholder

Wereldproblematiek
Op Wereldvluchtelingendag wordt in ruim 100 landen ter wereld stilgestaan bij mensen die hun huis hebben verlaten uit angst voor bijvoorbeeld oorlog, dictatuur of persoonlijk geweld. Er wordt veel gesproken over aantallen en groepen. Maar uiteindelijk gaat het om die ene mens, die nu op een nieuwe plek een nieuwe start moet maken.

Klein gebaar
Daarom kiest VluchtelingenWerk ervoor om vandaag het één-op-één contact centraal te stellen. Net zoals we in onze begeleiding doen.  In veel plaatsen heeft VluchtelingenWerk een actie opgezet samen met de lokale Bibliotheek. Een mooie samenwerking, want juist bibliotheken zijn een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor iedereen.  In Borne kun je er rond koffietijd terecht.