Gemeenten & Professionals, 10 mei 2021

Barendrecht gaat goede buren koppelen

In Barendrecht is onlangs het project ‘Goede Buur’ van start gegaan. Ons lokale team trekt dit project, waarin stevig wordt samengewerkt met de gemeente en maatschappelijke organisaties als Platform Statushouders Barendrecht, Hart voor Barendrecht, Kijk op Welzijn, Kleurrijk, De Bibliotheek AanZet, Stichting Present en Patrimonium.
placeholder

Het doel van ‘Goede Buur’ is:

  • Nieuwkomers die daar behoefte aan hebben te koppelen aan een buddy;
  • groepsactiviteiten te organiseren voor statushouders en buddy’s;
  • een training aanbieden voor nieuwe statushouders.

De buddy’s –  die door projectcoördinator Halis Tunc van VluchtelingenWerk Barendrecht worden begeleid –  gaan op pad in Barendrecht. Het belangrijkste doel is het wegwijs maken in de gemeente en het introduceren bij de verschillende Barendrechtse activiteiten. Denk aan activiteiten door Kijk op Welzijn, de Bibliotheek AanZet, kinderactiviteiten van de betrokken scholen of sportactiviteiten. Buddy’s krijgen informatie over de sociale kaart van Barendrecht zodat zij weten waar zij met vragen terecht kunnen. 

Samen koken, Samen eten

Bij groepsactiviteiten gaat het bijvoorbeeld om maandelijkse maaltijden, die worden georganiseerd door de kerken via het project Samen koken, Samen eten van Hart voor Barendrecht. Met die gezamenlijke maaltijden komt er onderling contact tot stand. Door gerechten van elkaars culturen samen te bereiden en te proeven, gaan nieuwkomers en oud-Barendrechters allebei een drempeltje over. Al kokend en etend komen gesprekken tot stand. Bekend maakt bemind. Daarnaast stelt het nieuwkomers in staat sneller een netwerk opbouwen. In het project worden statushouders ook getraind. Het gaat dan om trainingen voor kwalificaties of vaardigheden die niet of onvoldoende in het inburgeringstraject naar voren zijn gekomen.

Levenskwaliteit

‘Barendrecht heeft veel nieuwe inwoners. Met dit project koppelen we de nieuwkomers aan autochtone Barendrechters om met elkaar diverse leuke dingen te gaan doen, elkaar beter te leren kennen en daardoor meer begrip voor elkaar te krijgen. Daaruit ontstaan dan vriendschappen waardoor nieuwkomers zich eerder thuis voelen en mee kunnen functioneren in ons mooie dorp. Een goede Barendrechtse buur verbetert de levenskwaliteit van zowel de nieuwkomer als die van hem/haarzelf’, vertelt Halis Tunc. ‘We verheugen ons op de activiteiten die de nieuwkomers en de Barendrechtse buren met elkaar zullen ondernemen en de verhalen die dergelijke contacten opleveren. Zo worden nieuwkomers ook zelf Barendrechtse buren! Hopelijk gaan die verhalen andere Barendrechters dan weer motiveren en inspireren om buddy te worden voor iemand die dat nodig heeft.’

 

Kom jij ons team versterken?

Het project Goede Buur is op zoek naar buddy's. Lijkt het jou leuk om een vluchteling wegwijs te maken in Barendrecht?

Meld je aan