Gemeenten & Professionals, 20 mei 2018

Bekend én Bemind: nu ook in de kerk in Hardinxveld-Giessendam

Onze voorlichters van Bekend maakt Bemind timmeren aan de weg op scholen in de regio, maar bezoeken ook bijeenkomsten van politieke partijen. Deze week waren Bert Gorlee en Luqman Sesay te gast bij direct of indirect betrokkenen bij de diaconale activiteiten van een van de kerkgenootschappen in Hardinxveld-Giessendam.
placeholder

Een groep mensen uit Hardinxveld-Giessendam wil meer weten over opvang en begeleiding van asielzoekers. Want ook in deze gemeente zijn de laatste jaren vluchtelingen uit onder andere Syrië en Eritrea gehuisvest. Wat kun je dan beter doen dan contact zoeken met VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, dat een project heeft gestart om meer bekendheid te geven aan het werk dat zij doen en kennis te maken met vluchtelingen? Bekend maakt Bemind: een korte en bondige naam voor het project.
Vluchtelingenwerk Nederland is een vrijwilligersorganisatie, ook het project Bekend Maakt Bemind werkt voornamelijk met vrijwilligers. Eén zo'n vrijwilliger is samen met een vluchteling uitgenodigd om in Hardinxveld-Giessendam een klein uur uiteen te zetten hoe er wordt gewerkt en wat dat voor de vluchteling betekent.

Barmhartigheid

De zaal is deze dinsdagavond om half acht tot de laatste stoel bezet, en omdat de vluchteling heeft laten weten dat hij nog even onderweg is, wordt besloten om alvast met een openingsgebed van start te gaan. Daaruit blijkt ook de goede intentie van het gezelschap van vanavond, want met hulp aan vluchtelingen kan heel goed invulling worden gegeven aan één van de grondslagen van het christelijke geloof: het bewijzen van barmhartigheid aan medemensen die dat nodig hebben. Dat sluit ook goed aan bij de inleiding die vrijwilliger Bert geeft: hoe hij zocht naar een mogelijkheid om na zijn pensionering zinvol bezig te zijn. En dat vond bij VluchtelingenWerk.

Dan arriveert de vluchteling, een vrolijke twintiger uit Sierra Leone. Geboeid hoort het gezelschap het verhaal van Luqman aan. Waarom hij Sierra Leone een aantal jaren geleden moest verlaten, hoe hij er in Nederland in slaagde om een opleiding te volgen. Hoe hij zelf actief werd in de psychische hulpverlening aan lotgenoten en over afzienbare tijd weer terug wil keren naar Sierra Leone om ter plaatse diezelfde hulp te gaan verlenen (Lees hier het vluchtverhaal van Luqman, en waarom hij graag aan Bekend maakt Bemind meewerkt).

Het uur is zó voorbij, er worden goede vragen gesteld, en de aanwezigen weten na afloop heel wat meer om vluchtelingen nog beter tegemoet te kunnen treden.

Voor meer informatie en aanvragen van Bekend maakt Bemind, mail naar bmb-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl