Gemeenten & Professionals, 18 september 2019

Bezoek van de Kaaskoningin en haar hofdames

VluchtelingenWerk Bodegraven-Reeuwijk was aanwezig op de najaarsmarkt op 14 september. Er zijn veel geinteresseerden met onze vrijwilligers in gesprek gegaan.
placeholder

Er hebben zaterdag op de najaarsmarkt interessante ontmoetingen plaatsgevonden tussen Bodegravers en statushouders. Zelfs de nieuwe Kaaskoningin Marlou Bink-Verkleij en haar hofdames zijn bij ons langsgeweest!