Gemeenten & Professionals, 20 augustus 2013

Blik op de Toekomst

VluchtelingenWerk Oost is per 1 juli 2013 van start gegaan met het project Blik op de Toekomst. Met dit project biedt VWON ondersteuning aan (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers en vluchtelingen bij het vinden van nieuw toekomst perspectief.

Dat is hard nodig want sinds de invoering van de vreemdelingenwet 2000 is de druk op asielzoekers om terug te keren sterk toegenomen terwijl in de praktijk het realiseren van terugkeer erg moeilijk blijkt. Asielzoekers willen of kunnen niet terug en nemen hun toevlucht tot de illegaliteit. Ze leven hierdoor in  onaanvaardbare  leefomstandigheden en met een onzekere toekomst. 

Meer informatie en contactgegevens van de projectmedewerker Blik op de Toekomst kunt u vinden op onze projectpagina.