Gemeenten & Professionals, 6 juli 2017

Bouwmensen: jaarlijks minimaal 15 banen voor statushouders

Bouwmensen Zuid-Holland Zuid wil vluchtelingen met een status op een unieke manier door opleiding en begeleiding aan werk helpen. Zij werkt hierin samen met VluchtelingenWerk Zuid-Holland Zuid en met AVRES - de regionale Sociale Dienst voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 'Bouwmensen' is een van de weinige vluchtelingenprogramma’s in Nederland dat daadwerkelijk een garantie op werk geeft. Het doel is jaarlijks minimaal 15 statushouders naar werk te begeleiden.
placeholder

De komende jaren blijft de vraag naar goed opgeleide bouwmensen toenemen. De economie trekt aan en de 'bouw-dip' van de afgelopen jaren moet ingehaald worden. Tevens kampen we in Nederland met een afnemend aantal gekwalificeerde bouwvakkers. Door vergrijzing, maar ook door gebrek aan instroom vanuit het voortgezet onderwijs. Een groot probleem voor de alsmaar toenemende vraag in deze groeiende sector. Want hoe gaan we ervoor zorgen dat ook de komende jaren voldoende gebouwd kan worden? Bouwmensen, het opleidingsbedrijf van en voor de bouwsector, onderzoekt de mogelijkheden.

Een traject op maat

Bouwmensen Zuid-Holland Zuid gaat uit van de achtergrond, opleiding en potentie van vluchtelingen. Zij richt zich met name op vluchtelingen met een buitenlandse opleiding en/of werkervaring. De statushouders volgen een traject van maximaal 13 weken waarin zij op maat worden bijgeschoold met behoud van uitkering. Voor een proefperiode worden zij als vakkracht bij een aannemer in de regio geplaatst. Na afronding van het traject komen zij in dienst Vakmasters Rivierengebied, het uitzendbureau van Bouwmensen Zuid-Holland Zuid. Zij gaan werken bij diverse aannemers in de regio. De statushouders vallen volledig onder de CAO. Zij blijven in dienst van Vakmasters Rivierengebied, totdat er een vaste baan bij een bedrijf is gevonden.