Gemeenten & Professionals, 17 december 2018

Ceremonie naturalisatie in Voorst

Op 14 december jl. was er een feestelijke ceremonie voor de naturalisatie van enkele statushouders in de gemeente Voorst.  Burgemeester Jos Penninx hield een toespraak en sprak over de verschillende plaatsen in Syrië waat zij vandaan kwamen en over de rechten en plichten die ze nu als burger in Nederland hebben. De statushouders waren erg blij dat er eindelijk een land is dat hen op wil nemen en dat zij zich nu burger van Nederland mogen noemen. Er waren bij de ceremonie ook veel vrijwilligers en inwoners uit de gemeente Voorst aanwezig.  
placeholder