Gemeenten & Professionals, 23 juni 2014

Dinsdag 24 juni Slotconferentie Taal in Beweging

Dinsdag 24 juni is er een grote slotbijeenkomst van het project Taal in Beweging van VluchtelingenWerk Oost Nederland. Mensen die de Nederlandse taal nog niet zo goed beheersen, zijn in dit project gekoppeld aan een vrijwillige taalcoach. Deze koppels komen dinsdag samen in het Openluchtmuseum in Arnhem voor een feestelijke afsluiting van het project en een conferentie over taal bij nieuwkomers. In die conferentie worden ook de resultaten van het project besproken. In totaal zullen ruim 400 deelnemers deze slotdag bezoeken.
placeholder

's Ochtends is er ruimte voor een bezoek aan het Openluchtmuseum. 's Middags kunnen taalkoppels en andere geinteresseerden de conferentie bijwonen waar projectresultaten gepresenteerd worden, taalcoaches én taalmaatjes over hun ervaring vertellen en Goos de Vries van Qulaity Communications  ingaat op taal en integratie. Ook is er ruimte om ervaringen te delen.

Taal is het smeermiddel voor álles, van een vriendenkring opbouwen tot een baan vinden. Het project Taal in Beweging heeft als doel om vluchtelingen en nieuwkomers in de samenleving te ondersteunen en te begeleiden in het vergroten van hun Nederlandse taalvaardigheden. Ook worden sociale situaties geoefend. Dankzij dit project wordt het netwerk van het taalmaatje groter en begrijpelijker. VluchtelingenWerk Oost Nederland heeft ruim 200 koppels begeleid in Gelderland en Overijssel.

Dit project is mogelijk gemaakt door het Europees Integratiefonds en het Europees Vluchtelingenfonds.