Gemeenten & Professionals, 24 juli 2018

Edese vluchtelingen op weg naar werk

Toetreden tot de arbeidsmarkt betekent drempels overwinnen: de taal, de inburgeringsexamens, een nieuw netwerk opbouwen en bekend raken met de Nederlandse (werk)cultuur. Project VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren) ondersteunt vluchtelingen om de afstand naar de arbeidsmarkt te verkleinen. In Ede deden 13 vluchtelingen mee met dit project.
placeholder

'De negen bijeenkomsten zijn enthousiast bezocht,' vertelt  leidinggevende Jeroen Meulenbroek, 'en na deze groepsbijeenkomsten gaan de statushouders individueel verder met hun participatiecoach. We zijn de groepsbijeenkomsten gestart met 15 deelnemers, maar één iemand vond al voor het einde werk en een ander startte met een opleiding. Prachtige redenen om te stoppen natuurlijk. '

Groepsbijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten is er veel aandacht geweest voor het ontwikkelen van diverse sollicitatievaardigheden. Zo werd er wekelijks geoefend met het doen van een pitch. Ook oefenden vluchtelingen met het voeren van een sollicitatiegesprek en maakten ze een mooi cv. Deskundigen uit diverse sectoren gaven informatie over mogelijkheden op de arbeidsmarkt en goede manieren om een baan te zoeken. Samen met trainster Petra Uphoff brachten ze ook een bedrijfsbezoek, om iets te zien van de cultuur van het Nederlandse bedrijfsleven.

Tijd voor maatwerk

De komende tijd gaan de Edese vluchtelingen met individuele ondersteuning van een participatiecoach verder aan de slag met het zoeken naar werk of vrijwilligerswerk. 27 september is er nog een terugkomdag. Dan presenteren alle deelnemers zich aan vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, uitzendbureaus en de gemeente Ede.