Gemeenten & Professionals, 2 april 2019

Een hartstikke mooi Kinderpardon

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland is blij met de verruiming van het Kinderpardon. Gerenommeerde wetenschappers drongen daar op aan, net als tientallen gemeenten. Zij stuurden een brief naar de minister. Ook wij hebben ons er voor hard gemaakt, mede door de actie kerkasiel in Den Haag in woord en gebaar te ondersteunen.
placeholder

‘Het Kinderpardon zoals dat nu wordt gehanteerd, functioneert niet. Het is goed dat op deze manier de aandacht wordt gevestigd op de schrijnende omstandigheden waar we Nederlandse kinderen aan blootstellen. Dit is een hartverwarmend initiatief dat al onze steun verdient’, zei Mirjam Huisman, directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland in een oproep aan onze medewerkers om eind vorig jaar een nacht in de kerk mee te waken. We stonden later klaar dat met een groep medewerkers nogmaals te gaan doen, maar werden blij verrast door de koerswijziging van het kabinet.

200 aanvragen

Een paar dagen na het aangekondigde Kinderpardon voor een grote groep hier geboren (en/of gewortelde) kinderen reisde een ploeg medewerkers vanuit heel Zuidwest naar de gezinslocatie Katwijk om daar de aanvragen voor dat Kinderpardon in te dienen. Het ging uiteindelijk om bijna 200 aanvragen vanuit onze regio.
Inmiddels hebben twee gezinnen in azc Katwijk goed nieuws ontvangen. Net als de Tamrazyans, het gezin dat drie maanden en vier dagen werd opgevangen in het kerkasiel in de Haagse Bethelkapel.

Leges: 20.000 euro

Binnen onze landelijke organisatie is afgesproken dat VluchtelingenWerk meebetaalt aan de leges voor deze aanvragen. Die zijn vastgesteld op 164 euro per persoon. Dit betreft een standaardtarief voor zowel de hoofdpersoon als voor gezinsleden. Wij nemen tweederde van die kosten voor onze rekening, de rest betreft een lening aan de cliënt. Berekend is dat dat in totaal ongeveer 20.000 euro gaat kosten. Dat betalen we uit ons VluchtelingenFonds.
Het VluchtelingFonds wordt doorgaans ingezet om cliënten financieel te ondersteunen bij moeilijke, kostbare gezinsherenigingen. Om straks niet met een leeg geldpotje te worden geconfonteerd en cliënten te moeten teleurstellen, zijn we (voor het eerst)  een crowdfundactie gestart.

Kritische noot

Het falende Kinderpardon heeft ons jaren beziggehouden, na de draai van het kabinet waren we er ook nog even heel druk mee. Het kost naast moeite ook geld. Maar we deden (en betalen) het graag. Het Kinderpardon-akkoord heeft echter ook een schaduwzijde. Er is besloten het jaarlijkse hervestigingsquotum te verlagen. Later bleek ook nog dat het kabinet de opgelopen achterstanden van honderden kwetsbare vluchtelingen uit de afgelopen jaren niet wil nakomen. Dat vinden wij – voor deze groep meest kwetsbare vluchtelingen – een onbegrijpelijk, overbodig en hardvochtig besluit. (met link naar landelijk stuk)
We roepen het kabinet op de gedane beloftes over hervestiging alsnog na te komen en vragen de gemeentelijke politiek daar bij hun landelijke connecties ook op aan te dringen. ‘Beloofd is beloofd. Dit gaat letterlijk om mensenlevens. Zoiets moffel je niet weg in de kleine lettertjes van een akkoord’, aldus Mirjam Huisman.