Gemeenten & Professionals, 10 juni 2013

Eerste inburgeringsgroep van start in Veenendaal

Begin april is de eerste inburgeringscursus van VluchtelingenWerk Oost Nederland van start gegaan in Veenendaal.

De eerste groep bestaat uit acht deelnemers. Vier ochtenden per week krijgen ze taalles van een gekwalificeerde NT2-docent van Quality Communication. Daarnaast krijgen ze ondersteuning van een taalcoach van VluchtelingenWerk die hen helpt met huiswerkopdrachten, spreekvaardigheid en voorbereiding op het examen.
In samenwerking met de Nederlands Hervormde kerk in Veenendaal is er voor gezorgd dat de inburgeringscursus kan worden gehouden op een prachtige locatie van de Diaconie aan de Markt in Veenendaal.