Gemeenten & Professionals, 30 augustus 2019

Ervaren Beta-docenten gaan de schoolbanken in

Overal zag je op Hogeschool Windesheim groepjes nieuwe eerstejaars, gespannen op weg naar het introductieprogramma. Soms gebracht door hun ouders, de fiets op het bagagerek. Tegelijkertijd begonnen ook 15 nieuwe studenten met een heel andere achtergrond. Volwassen statushouders met al een bak aan ervaring als Beta-docent, maar nog niet de goede taalbeheersing en kennis van de Nederlandse pedagogiek. Zij ontbeten die ochtend niet met hun ouders, maar met hun kinderen.
placeholder

Wie werkt er hard in de klas?

‘Wat zien jullie als groot verschil tussen het onderwijs in Nederland en dat in je land van herkomst?’, vroeg de docent. ‘De vrijheid van de kinderen,’ zei een van hen.  ‘Tieners hebben hier veel meer vrijheid.’ Een ander zei: ‘In Syrië werkt de leraar het hele uur heel hard, hij vertelt en legt uit, kinderen hoeven alleen maar te luisteren. In Nederland is het andersom, de kinderen moeten hard werken, de leraar heeft een kleine rol.’  De gulden middenweg was het beste, was de groep het over eens.

Oriëntatietraject

Het onderwijssysteem kun je niet veranderen, dus de aankomende tijd leren deze ervaren docenten om les te geven binnen dit nieuwe systeem.  9 vrouwen en 6 mannen beginnen aan een oriëntatietraject voor Beta-docent. Zij verhogen hun taalniveau naar B2-niveau, leren vaktaal, lopen stage op een middelbare school en leren meer over werken in het Nederlands onderwijssysteem.

Win-win

Juist aan docenten in de Beta-vakken is een groot tekort op middelbare scholen. Zonde als deze ervaren en gemotiveerde mensen op de bank zitten, terwijl er zoveel tekorten zijn. Daarom nam VluchtelingenWerk het initiatief tot dit project. Samen met het UAF en Windesheim werd het idee omgezet in werkelijkheid. Het doel is dat studenten na het oriëntatiejaar een baan vinden in het voortgezet onderwijs: als werknemer of als zij -instromer.

Context

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft een Regionale Aanpak Lerarentekort ontwikkeld. Binnen dit plan wordt  door de gezamenlijke hogescholen in Zwolle: KPZ, VIAA en Windesheim, samen met Landstede dit project Statushouders voor de klas Voortgezet Onderwijs
vormgegeven. Ook de provincie Overijssel ondersteunt het project.

Meer weten over dit traject of heeft u een stageplaats? Neem dan contact op met Ines Hukic, i.hukic@windesheim.nl of Ton Olofsen, tolofsen@vluchtelingenwerk.nl.