Gemeenten & Professionals, 24 oktober 2018

Extra aandacht voor integratie Eritreërs in Weststellingwerf.

 Ook iets voor uw gemeente? Veel vluchtelingen uit Eritrea kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken om hun draai te vinden in Nederland. Ze zijn vaak nog heel jong, laag opgeleid en komen uit een cultuur die totaal anders is dan die van ons.

Het project Eritrese Nederlanders laat hen zien wat er mogelijk is, wat de kansen zijn en hoe ze zelf keuzes kunnen maken.

Gemeente Weststellingwerf  (Friesland) , VluchtelingenWerk Noord-Nederland en Timpaan Welzijn pakken de inburgering van Eritrese statushouders samen op.

  • Om te beginnen krijgen ze een ‘empowerment-training’ van Stichting Lemat. Dat is een stichting van Eritreeërs voor Eritreeërs, die de deelnemers in acht bijeenkomsten onder meer laat zien wat de cultuurverschillen zijn, welke normen en waarden in Nederland gelden, waarom het belangrijk is om te integreren, welke opleidingskansen er zijn en hoe je een eigen plan voor de toekomst kunt maken.
  • Daarna volgt een activerings-traject, waarin de Eritrese Nederlanders hulp krijgen om aan dat toekomstplan te werken. Die ondersteuning krijgen ze van zogeheten Talenten - Eritreeërs die al behoorlijk geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving en op die manier een voorbeeldfunctie hebben - en door vrijwillige participatiecoaches. Ook krijgen ze nog een zestal praktische trainingen.

Met dat steuntje in de rug, hopen we dat de meeste deelnemers een treetje hoger komen op de participatieladder en vol vertrouwen kunnen werken aan hun toekomst.

Het project wordt gefinancierd vanuit het Impulsprogramma. Een programma, samengesteld door Timpaan Welzijn en de gemeente Weststellingwerf, 
dat extra ondersteuning biedt bij  integratie en participatie vergunninghouders Weststellingwerf.

Meer informatie

Wilt u in uw gemeente ook samenwerken met VluchtelingenWerk Noord-Nederland? Neem contact op met: Liuba Miasnikova lmiasnikova@vluchtelingenwerk.nl of Everdien Brinkhuis ebrinkhuis@vluchtelingenwerk.nl

Samen met u bekijken we graag welke mogelijkheden er voor uw gemeente zijn.