Gemeenten & Professionals, 19 februari 2019

Februari 2019: Weer kansen zien, na afronding van project Mijn Toekomst

Onder belangstelling van medewerkers van gemeente, Pastiel, Wurkjouwer en VluchtelingenWerk ontvingen 13 Syriërs en 15 Eritreeërs  donderdag 14 februari hun certificaat als bewijs van deelname aan het project ‘Mijn Toekomst’* met als onderdeel de ‘VIP’** training.
placeholder

Maar niet zonder eerst zichzelf te presenteren. Spannend, maar met steun van mentoren kregen belangstellenden een goed beeld van hun ontwikkeling.

13 Syriërs en 15 Eritreeërs zijn op 1 en 2 november vorig jaar gestart met workshops en excursies, in eigen taal, op diverse leefgebieden. Met als doel om hun kennis en bewustzijn over de mogelijkheden in Nederland en in het bijzonder de Fryske Marren vroegtijdig te vergroten. Dit traject is aangevuld met de VIP training en diverse bedrijfsexcursies naar onder andere Jacobs Douwe Egberts, Astrea Producties en GOM schoonmaken.

Mooie succesverhalen

Het niveau in beide groepen was erg divers. Maar er zijn mooie resultaten bereikt. Mede dankzij de inzet van vrijwillig mentoren. Zo ging Kamal (2 jaar in Nederland, timmerman van beroep) met zijn mentor naar een open dag van Technopark in Heerenveen. Zo een kansrijk beroep dat moet toch haalbaar zijn, dacht de mentor. Maar voor mensen die moeilijk de Nederlandse taal leren is het lastig om werkervaring op te doen in Nederland. Het kip en ei verhaal. Gelukkig was Technopark bereid om Kamal een kans te geven. Hij mag nu 7 keer meelopen. Kamal zelf, straalt van trots en is nu extra gedreven om vaktaal te leren. Zijn vak-taalcoach gaat hem  hierbij helpen.

Maar ook het verhaal van Mohammad is tekenend. Vanaf zijn 14de heeft hij altijd gewerkt. Nu ineens 2 jaar al niet meer. Hij zag het eigenlijk niet meer zitten en werd wat depressief. Door de training en gesprekken met zijn mentor heeft hij weer hoop gekregen dat het gaat lukken. Met hulp van Pastiel lijken er mogelijkheden te zijn bij een bouw bedrijf. Mohammad heeft nu haast: hij vraagt elke week wanneer hij kan beginnen.

In de Eritrese groep zagen we veel flexibiliteit en motivatie om te werken. Simon, leraar van beroep, realiseert zich dat dat hier in Nederland lastig wordt en wil nu graag met zijn handen werken. Mulue heeft ervaring als visverwerker en Elsa, nog maar kort in Nederland mag een aantal dagdelen met een schoonmaakster van GOM meelopen in een school. Ze steekt gelijk de handen uit de mouwen. Mooi om te zien hoe verlegen zij een paar maanden geleden was en hoe zelfstandig ze nu is, zegt maatschappelijk begeleider en mentor Ingrid.

Versnelde participatie: handen uit de mouwen steken

VluchtelingenWerk wil de route naar duurzaam werk en participatie voor statushouders versnellen. Met Mijn Toekomst en VIP2 hopen hopen we daaraan een bijdrage te leveren. Zoals één van de vrijwillig mentoren aangeeft: “de grootste winst is dat de statushouders veel sneller horen hoe het hier in elkaar steekt, en gelijk aangesproken worden op het feit dat ze wat kunnen doen”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*MIJN TOEKOMST, is sinds 1 januari 2018 het starttraject dat elke nieuwkomer in de Fryske Marren doorloopt en wordt gefinancierd door de gemeente. De statushouder staat hierbij centraal en wordt zoveel mogelijk in eigen kracht gezet om zelf regie te houden over het integratie- en participatietraject.

**VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren), is een landelijk project gefinancierd door AMIF en Rabobank Foundation. Het is een speciaal maatwerk traject dat de afgelopen twee jaar is ontwikkeld. Dit traject wordt inmiddels aangeboden in ruim 60 gemeenten door het hele land. In Noord Nederland kunnen tot en met juli 2020, 400 statushouders deelnemen aan dit traject. Het verschil met VIP1 (2015-2017) is dat de methodiek aangepast zal worden naar verschillende doelgroepen. VIP in eigen taal gekoppeld aan een start traject als Mijn Toekomst wordt landelijk dan ook als zeer interessant ervaren.