Gemeenten & Professionals, 15 januari 2020

Fietsles is ook een beetje de taal leren

Al meer dan tien jaar verzorgt VluchtelingenWerk Leidschendam-Voorburg fietslessen voor iedereen die wil leren fietsen: mannen en vrouwen, Nederlanders en statushouders. Vrijwilliger Evert Vollebregt maakte er een filmpje van.
placeholder

In de praktijk zijn het vooral buitenlandse vrouwen die naar de lessen komen. Twee keer per jaar, in maart en september, start er een cursus, en een cursus bestaat uit 12 of 13 lessen. De docenten zijn vrijwilligers, en zij leren de cursisten niet alleen fietsen, ze zorgen ook dat de cursisten vertrouwd raken met verkeersborden en voorrangsregels.
Tijdens de lessen fietsen de cursisten op een fiets van VluchtelingenWerk. De meeste fietsen zijn een geschenk van buurtbewoners die hun oude fiets afstaan als ze zelf een nieuwe fiets kopen. De voertaal is Nederlands, maar de docenten (in het filmpje Petra en Harry) houden er rekening mee dat dat voor de meeste cursisten niet de moedertaal is. Ook in de pauzes wordt er zoveel mogelijk Nederlands gesproken, en zo is fietsles ook een beetje Nederlandse les.

Klik hier voor het filmpje, gemaakt door Evert Vollebregt, vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Leidschendam-Voorburg.