Gemeenten & Professionals, 19 november 2020

Gedegen taalscholen balen van slinkse cowboys

EINDHOVEN/HELMOND - De vermeende miljoenenfraude die een Eindhovense zakenman pleegde in het inburgeringsonderwijs geeft taalscholen een slechte naam. „Jammer dat de branche geassocieerd wordt met deze wantoestanden.”
placeholder

Taalscholen zijn in sommige opzichten net commerciële teststraten. Er hangt een financiële stimulans aan vast (in het geval van de taalscholen de 10.000 euro overheidssubsidie per inburgeraar) die ze tot een interessant speelveld maken voor sommige slinkse ondernemers. Waiel Shaker, een Eindhovense zakenman van Syrische afkomst heeft met twee door hem opgerichte taalscholen 15 miljoen euro aan overheidssubsidie opgestreken. Onderzocht wordt of een deel daarvan onterecht is aangevraagd via nepfacturen voor onderwijs dat nooit gegeven is. Maar is dit een incident of is er sprake van een wildgroei van cowboys die de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs ondergraaft?

Wildgroei vindt directeur-eigenaar Mathilde Lageman van STE Languages in Eindhoven een te groot woord. „Die zie ik niet, de meeste taalscholen zijn integer. Maar een op zichzelf staand incident is het ook niet. Er zijn aanbieders geweest die hun keurmerk zijn kwijtgeraakt na fraude.”

Als iemand zwaait met cadeautjes, zoals een iPad, maken mensen soms de verkeerde keuze Kaveh Pour, Regiomanager VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

Bekend landelijk probleem
Dat wordt onderschreven door andere gerenommeerde taalscholen in de regio. Het Ster College (onderdeel van Summa) is weliswaar gestopt met inburgeringsactiviteiten, maar spreekt van ‘een bekend landelijk probleem'. „In twee jaar tijd hebben we twee meldingen van misstanden bij keuringsorganisatie Blik op Werk gedaan.”

Ook regiomanager Kaveh Pour van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft daar al vaak aandacht voor gevraagd. „Het gaat hier om een kwetsbare doelgroep, die niet goed op de hoogte is van het onderwijsaanbod. Als er dan iemand zwaait met cadeautjes, zoals een iPad, maken mensen soms de verkeerde keuze.”

"De slachtof­fers zijn de mensen die niet al hun taallessen krijgen en daardoor niet kunnen integreren" -  Irene Haisma, Directeur Werkvloertaal

Geen poortwachter
Dat inburgeraars zelf hun opleiding mogen kiezen, is een manco, zegt een woordvoerder van ROC Ter AA in Helmond. „Dan is een Syrisch sprekende man soms net een makkelijkere stap.” In het huidige systeem ontbreekt een poortwachter, meent ook Irene Haisma van Werkvloertaal, met vestigingen in Eindhoven, Helmond, Deurne en Best. „De slachtoffers zijn de mensen die niet al hun taallessen krijgen en daardoor niet kunnen integreren.”

Vanaf 1 januari 2022 wordt het probleem grotendeels ondervangen. Dan wordt het budget weer overgeheveld naar de gemeenten en sluiten zij contracten met betrouwbare aanbieders. Tot die tijd is het voor de bonafide taalaanbieders een kwestie van goede voorlichting geven aan inburgeraars, eerlijk screenen en in overleg blijven met de gemeenten.

Er is veel opgetuigd om de kwaliteit hoog te houden. „We zijn constant aan het toetsen”, zegt Lageman. „Elke training wordt tussentijds en na afloop geëvalueerd door de cursisten, leraren moeten gecertificeerd zijn, er zijn controles.” Maar blijkbaar dichten die niet alle mazen. „Het is jammer dat taalscholen nu geassocieerd worden met deze wantoestanden.”

https://www.ed.nl/helmond/gedegen-taalscholen-balen-van-slinkse-cowboys~ad85d3c5/