Gemeenten & Professionals, 18 januari 2018

Gemeente Dalfsen wint VluchtelingenWerk Award beste gemeente

Teamleiders konden de gemeente waarin zij werken nomineren voor de VluchtelingenWerk Award. Teamleider Celia stuurde een onderbouwd enthousiast verhaal over de gemeente Dalfsen naar de jury. En zie daar, ze hebben gewonnen! Gefeliciteerd gemeente Dalfsen en dank voor jullie inspirerende aanpak!
placeholder

Dit stond er in het juryrapport: Bijzonder is dat de gemeente Dalfsen vluchtelingen en haar inwoners betrekt bij het vaststellen en uitvoeren van het beleid. Met name het gegeven dat vluchtelingen 'aan de voorkant' worden betrokken, onderscheidt Dalfsen van andere gemeenten. De gemeente werkt met diverse partijen samen om de integratie zo snel mogelijk te laten verlopen. Het werkplan ’Thuis in Dalfsen’ is een mooi voorbeeld van hoe het bundelen van krachten bijdraagt aan een snelle integratie met actieve participatie van vluchtelingen waarbij de lijnen kort blijven. Hiervoor is een duidelijke lange termijn visie, maar tegelijkertijd wordt vrijwel elk probleem, hoe klein ook, opgepakt. De gemeente, haar inwoners en de betrokken organisaties zetten zich niet alleen uitzonderlijk in voor het creëren van draagvlak binnen hun gemeente, maar hebben ook oog voor de mening en visie van de vluchteling. Daarmee is Dalfsen een groot voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland, aldus Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland, namens de jury.