Gemeenten & Professionals, 3 augustus 2016

Geslaagde werkconferentie statushouders

Op maandag 20 juni, Wereldvluchtelingendag, kwamen meer dan 200 afgevaardigden van gemeenten, woningcorporaties en andere professionals uit de provincies Gelderland en Overijssel in Zutpen bij elkaar. Onder het motto Create a House and a Home wisselden zij kennis uit en deden inspiratie op over huisvesting, participatie en integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders).

In de vorm van korte presentaties, pitches en aansluitende tafelgesprekken kwam in de ochtend de huisvesting van statushouders en het daarbij creatief omgaan met het vergroten van de woningvoorraad aan de orde. Uit de voorbeelden bleek dat gemeentes en woningcorporaties de huisvesting van statushouders op verschillende manieren aanpakken. De gemeente Heumen noemt als succesfactor de Syrische huismeester die in een omgebouwd kantoorpand een oogje in het zeil houdt en de bewoners helpt waar hij kan. Corporatie Volkshuisvesting uit Arnhem benadrukt dat het glas halfvol is en dat samenwerken de sleutel is. Gedurende de ochtend werd duidelijk dat gemeentes en woningcorporaties met min of meer dezelfde onderwerpen lijken te worstelen.
Na de korte praktijkvoorbeelden maakten de aanwezigen kennis met het aanbod vanuit de markt. Interessant is dat het merendeel van het gepresenteerde aanbod breder is dan enkel het bieden van een dak boven het hoofd. Integratie en participatie zijn onderwerpen die hier door de aanbieders aan gekoppeld worden. Tijdens de lunch – die muzikaal omlijst werd door een Syrisch trio – was er volop gelegenheid om met elkaar verder te praten.
Tijdens het middagprogramma werden andere actuele onderwerpen zoals arbeidsparticipatie, de participatieverklaring, taal en onderwijs, uitgeprocedeerde asielzoekers en de situatie in Eritrea uitgediept. Ook kwam een aantal vluchtelingen aan het woord. Zoals Tedros die meedeed aan de pilot participatieverklaring in de gemeente Deventer. Zijn beeld van Nederland was: ‘Nederland leek, om eerlijk te zeggen, een raar land.’
De verhalen van drie vluchtelingen in verschillende fases van het integratieproces, die in een van de workshops centraal stonden, benadrukten drie belangrijke pijlers om succesvol in de Nederlandse samenleving te kunnen integreren, namelijk: taal, netwerk, opleiding/stage/werk. Idris die pas negen maanden in Nederland verblijft zegt hierover: ‘Het ontmoeten van mensen is heel belangrijk omdat de Nederlandse cultuur heel anders is en omdat je zo de taal kunt leren.’ Dat taal de basis is en hoe ingewikkeld maar noodzakelijk het is om die te leren wordt de deelnemers van de workshop 'Burgerkracht begint bij taal' duidelijk wanneer de spreekster hen iets in het Turks probeert uit te leggen. A’hdeli voegt er nog een vierde pijler aan toe, namelijk: interne motivatie. ‘Taal is de sleutel maar je moet zelf heel hard werken,’ zegt hij. A’hdeli heeft in de zes jaar dat hij in Nederland is, een studie elektrotechniek afgerond en heeft inmiddels een vaste baan.
Al met al was het een leerzame dag. Deelnemers hebben waardevolle informatie, nieuwe ideeën en verbindingen mee terug kunnen nemen naar hun gemeente. Gemeentes, woningcorporaties en andere professionals kunnen niet overal invloed op uitoefenen. Maar zoals Christian Mommers van Amnesty treffend in zijn presentatie zei: ‘Geschiedenis gaat geschreven worden door gemeentes en dát heeft invloed op Den Haag.’
Dichter en schrijver Rodaan Al Galidi sloot de dag af door een deel van zijn poëtische oeuvre voor te dragen, waaronder het volgende – korte – gedicht:

‘Ik hou van Holland’, zei de paraplu.
Het is mijn land.
Ik kan me geen ander land voorstellen
waar ik altijd zo mezelf kan zijn
en zo open voor iedereen.’