Gemeenten & Professionals, 16 februari 2017

Groene Inburgering in Deventer

Deventer - Aan het begin van dit jaar is er in Deventer een nogal bijzonder integratieproject gestart. Binnen een samenwerkingsverband van Landschap Overijssel, Stichting IJssellandschap en Vluchtelingenwerk Oost Nederland werken nieuwkomers in Nederland aan de ontwikkeling en het beheer van ons prachtige groene landschap.
placeholder

Geslaagde integratie heeft verschillende aspecten:  het beheersen van de taal, het opbouwen van een sociaal netwerk en de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Vooral het laatste aspect is vaak een probleem voor vluchtelingen. "Veel vluchtelingen die naar Nederland komen voelen zich eenzaam, vaak zelfs nutteloos", vertelt  Lennart Pen, projectmedewerker bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON). "Wij als organisatie ondersteunen mensen onder andere bij de inburgering en integratie. Een vroege participatie binnen de samenleving is hierbij heel belangrijk en zo zijn wij altijd op zoek naar nieuwe manieren en mogelijkheden om met andere instellingen samen te werken. "

Gelukkig was Landschap Overijssel al langer van plan om hun werk binnen de natuur- en landschapsontwikkeling te koppelen aan sociaal-maatschappelijke doelstellingen. Carin de Cloe, medewerker vrijwilligerswerk Landschap Overijssel legt uit: "Een heleboel nieuwe mensen in Nederland genieten eigenlijk helemaal niet van de natuur om ons heen. Wij als werknemers van Landschap Overijjsel willen onze passie voor landschap en natuur graag met ze delen."

Afgelopen jaar is hier de pilot 'Zorgend Landschap' uit voortgekomen. Deventer is al de tweede locatie binnen het project waar een groep in het groen aan de slag gaat. Twee enthousiaste deelnemers uit de eerste groep in Zwolle doen nu weer mee als begeleiders. "Ik word echt blij van het werken hier", straalt   Redae uit Eritrea. "Eindelijk kan ik weer iets nuttigs doen en ben ik onder de mensen." Zo lijkt het ook voor de andere vluchtelingen te zijn want overal om je heen zie je alleen maar blije gezichten.

Elke groep gaat 10 weken aan de slag. Ze beginnen met twee lesblokken theorie en vervolgens werken zij 8 keer bij verschillende organisaties. De taken varieëren van het opschonen van het bos tot het maken van een nieuw hek bij de locale kinderboerderij.  Al werkend komen de deelnemers met elkaar in contact en op deze manier wordt het Nederlands praten ook makkelijker voor ze. Carin de Cloe vertelt dat één van de deelnemers onlangs met haar een presentatie heeft gegeven, terwijl hij in het begin nauwelijks Nederlands durfde te praten.

Kortom bij dit groene inburgeringsproject blijkt dus iedereen baat te hebben: nieuwkomers in Nederland, de samenleving en bovendien natuur en landschap.

VluchtelingenWerk coacht de vluchtelingen die meedoen aan dit traject en implementeert het zorgend landschap in het inburgeringsaanbod. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel.

​Tekst: Corinna Haese. Foto: S. Aziz