Gemeenten & Professionals, 25 november 2016

Hardlopen helpt bij integratie

Hardlopen helpt bij integreren. In Lent is er een hardloopgroep met Eritrese jongens en in Wezep trainen een aantal vrouwen mee met de Wezeper hardloopgroep. Reint Scholten uit Wezep schreef er het volgende over:
placeholder

De gemeenten in Nederland hebben de taak om te zorgen voor tijdelijke woonruimte voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. In Wezep woont sinds januari van dit jaar een groep van 35 Eritrese vrouwen. Vanuit de bestaande loopgroep Wezep zijn een aantal atleten als vrijwilliger actief binnen deze woongemeenschap. Vandaar uit is het idee ontstaan om deze groep vrouwen kennis te laten maken met hardlopen. Op woensdagmiddag worden nu hardlooptrainingen georganiseerd voor deze dames. Het enthousiasme is verder toegenomen en inmiddels lopen er een paar dames mee tijdens de reguliere trainingen op maandagavond van de Loopgroep Wezep, onderdeel van Atletiekvereniging de Gemzen. Tijdens de eerste training
bleek dat drie dames in feite gevorderde lopers zijn. Ze waren gewend om hardlopend naar hun werk te gaan; gemiddeld zo’n 5 km van huis. En elke avond hardlopend weer terug. Op slippers of sneakers, of op blote voeten. In Wezep gingen ze ook met slippers  de hei op. Een oproep bij de Gemzentrainers heeft 14 paar tweedehandsschoenen opgeleverd.

Om nog meer loopervaring op te kunnen doen heeft een drietal dames ook meegelopen tijdens de Dallirun, die op 29 oktober jl. in Heerde is gehouden. Alle drie hebben ze dit succesvol uitgelopen! Zaterdag 3 december a.s. zullen opnieuw enkele Eritrese dames aan de start verschijnen. De onderlinge communicatie vraagt nog enige aandacht. De moedertaal van de dames is Tigrinya, dat in niets lijkt op een westerse taal. Alleen op het middelbaar onderwijs in Eritrea wordt Engels gegeven, maar de meeste dames hebben dit onderwijs niet gevolgd. De woorden wandelen, dribbelen, hardlopen, rustig, hard, pas op, tak, wortels (karoti) zijn niet bij iedereen bekend. Maar met handen en voeten, en veel gebaren, lukt het inmiddels goed. Tijdens het lopen worden er uiteraard Nederlandse woorden uitgewisseld, om hen ook zo te helpen bij het leren en beheersen van de Nederlandse taal.

De groep lopers is nu nog klein. Wij hopen en verwachten, dat ook enkele minder ervaren dames (letterlijk) de loopschoenen aantrekken. Zij krijgen dan een beginnerstraject op maat. We doen het graag en leveren daarmee een zinvolle bijdrage aan de samenleving in Wezep. In dat licht past dit initiatief goed bij 'Oldebroek voor Mekaar'. Op de website van Oldebroek voor Mekaar wordt dit als volgt beschreven: 'Samen werken aan een mooie en sterke samenleving. Iedereen kan initiatief nemen om samen iets aan te pakken. Leven en werken met en voor elkaar, dan krijgen we het voor mekaar!' Zo krijgt de integratie van statushouders binnen gemeente Oldebroek een permanent karakter en levert het een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Dat is de meerwaarde van loopgroep Wezep en de Gemzen. Daar mag iedereen trots op zijn, in het bijzonder op deze hardloopvrijwilligers!