Gemeenten & Professionals, 14 maart 2018

@home: tips voor Syrische moeders

Na een succesvolle pilot van het project @home, heeft VluchtelingenWerk in samenwerking met het CJG en de Jeugdgezondheidszorg van de GGD opvoedingsondersteuning gegeven aan vluchtelingouders in Noordwijk. Negen Syrische vrouwen zijn daar de afgelopen weken bij elkaar gekomen om meer te leren over de opvoeding in Nederland. Zaterdag zijn de behaalde certificaten uitgereikt.
placeholder

Projectontwikkelaar van VluchtelingenWerk Sylvia Broer: 'De opvoeding in een nieuw land kan vluchtelingouders zwaar vallen, mede door de meervoudige culture context waarin deze plaatsvindt, brengt dit veel nieuwe vragen met zich mee. De ouders hebben daarnaast te kampen met etnisch-culturele en religieuze diversiteit en polarisatie. Driekwart van de ouders heeft te maken met psychosomatische klachten door het vluchtverleden.'

De doelstelling van het project @home is om vluchtelinggezinnen laagdrempelige opvoedingsondersteuning te bieden en de drempel naar de lokale maatschappelijke organisaties te verlagen. 'Vluchtelingenouders zoeken vaak geen steun bij de daarvoor bestemde instanties omdat zij onbekend zijn met het aanbod of geen vertrouwen daarin hebben', vertelt Broer verder. 'Ook een groot deel van vluchtelingenkinderen heeft lichte psychische klachten zoals nachtmerries, gaan weer bedplassen of komen in een lichte depressie. Door de ouders te begeleiden bij de opvoeding komt dat ook de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen ten goede.'

Belangrijke tips

Deelneemster Raghda vertelt dat zij veel belangrijke tips heeft gekregen en dat de cursus heel belangrijk is, ook voor al ervaren ouders. 'Ook instanties zoals Veilig Thuis hebben we behandeld. Wij wisten helemaal niet dat zulke organisaties bestaan en dat zij ons kunnen helpen.'
Mede-cursist Yasmin vertelt dat zij in Syrië geholpen werd bij de opvoeding, maar er in Nederland alleen voorstaat. 'Ik was niet alleen blij met de informatie, tips en adviezen, maar ook voor het samen zijn met de andere vrouwen. We konden samen dingen bespreken.'

Dankzij steun van het OranjeFonds gaat dit project de komende maanden nog van start in andere gemeenten in de Bollenstreek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Broer van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland via 0252-419659 of sbroer@vluchtelingenwerk.nl.