Gemeenten & Professionals, 11 maart 2021

Inburgeren tijdens corona

Deze tijd was heftig en hectisch. Het lesgeven ging met ups en downs en vroeg veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen. 2020 was een uitdagend jaar. Toch ben ik terugkijkend ook heel trots.  We hebben ongelofelijk veel geleerd en gedaan. Ik ben trots op ons als docenten, op onze klassenassisten en taalcoaches én op de cursisten.
placeholder

Kun je iets meer vertellen over de gevraagde flexibliteit?

Met de lockdown in maart 2020 lag het gehele onderwijs abrupt stil. Elke docent zocht direct naar eigen manieren om toch taalonderwijs te blijven geven. Een paar weken later is er gekozen voor één gezamenlijke werkwijze: de lessen werden verzorgd in Google Meet en in andere groepssamenstellingen. Dat betekende weer omschakelen. Digitaal onderwijs was bovendien voor een deel van mijn alfa-cursisten echt te hoog gegrepen en onhaalbaar, die haakten tijdelijk af.

Waar liepen de cursisten tegenaan bij online lesgeven?

Via de mail wordt er een uitnodiging voor de online les naar hen gestuurd, maar veel van onze alfa-cursisten zijn digibeet en konden geen mail openen of bedienen, dus dat was nogal een uitdaging. Andere cursisten hebben geen smartphone of geen laptop. We proberen ze zoveel mogelijk daarbij te helpen. Gelukkig krijgen ze ook vaak ondersteuning van hun kinderen.
Zes weken later mochten we weer in de klas lesgeven, maar dan op anderhalve meter afstand of door middel van hybride onderwijs. Wat was het fijn om elkaar weer in het klaslokaal te zien.

Hoe hebben jullie je voorbereid op de tweede lockdown?

Wekenlang oefenden we met de alfa-cursisten digitale vaardigheden, we begonnen bij de meeste basale vaardigheden zoals het bedienen van een muis, het toetsenbord leren gebruiken en het openen van mail. Met veel engelengeduld lukte het deze cursisten om uiteindelijk in de online les komen. De analfabete cursisten waarbij het echt niet lukte, zaten tot half februari als kwetsbare groep, fysiek in de les. Maar ook zij oefenden en ontwikkelden nog wekelijks hun digitale vaardigheden.
Maar goed ook, want 15 februari 2021 besliste minister Koolmees dat de eerder gemaakte afspraak over de uitzonderingspositie van analfabete inburgeringscursisten ingetrokken werd. Hopelijk mogen ze snel weer terugkomen, in de klas werkt het voor hen toch het best!

Hester Klompstra is NT2 docent, zij geeft Nederlands aan drie NT2-groepen, waaronder aan twee groepen met alfacursisten. Dat zijn cursisten die het westers alfabet niet kennen, een deel van hen is ook analfabeet in de eigen taal.