Gemeenten & Professionals, 1 april 2021

Inburgering weer deels fysiek

We gaan weer (beperkt) fysiek lesgeven bij inburgering, heel fijn!  
placeholder

Vanaf de lockdown waren de lessen voor de inburgeraars online. Vanaf half februari volgden ook de analfabete cursisten hun lessen digitaal. Voor deze laatste groep is dat bijzonder ingewikkeld.

We zijn daarom blij dat het ministerie de cursisten uit de alfabetiseringsgroep opnieuw een uitzonderingspositie heeft gegeven. Zij mogen alle lessen weer in de klas zijn (uiteraard op 1,5 meter afstand)! De andere cursisten krijgen vanaf vandaag 1 dag per week fysiek onderwijs en volgen de rest van de week online les. Docenten gaan dus over naar hybride onderwijs waarbij sommige cursisten de les online volgen en andere fysiek.

We zijn ongelofelijk trots op onze docenten en cursisten voor de getoonde flexibiliteit die de continue aanpassingen van jullie vragen!