Gemeenten & Professionals, 29 september 2020

Ingezonden brief aan de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) Eindhoven

Eindhoven, 23-09-2020 Sinds 5 november 2007 kent Eindhoven een IND-loket waar duizenden vreemdelingen, en Nederlanders, naar toe gaan met vragen. Het loket wordt ook bezocht om een vingerafdruk of foto’s te laten maken, een terugkeervisum aan te vragen of een Chavez-aanvraag te doen. Allemaal zaken die gericht zijn op het hoogste doel uit het leven van Eindhovense migranten: Het verkrijgen en het behouden van een verblijfsvergunning. Met verbazing en verdriet hebben wij kennis mogen nemen van het vertrek van het IND-loket uit Eindhoven.
placeholder

Met de aanwezigheid van het IND-loket in Eindhoven wordt de kwaliteit van de dienstverlening, aan de in de regio wonende vreemdeling, verbeterd. Voorheen was de IND een kantoor op letterlijke afstand en vaak vanwege de drukte moeilijk bereikbaar. Sinds 2007 was zij dichtbij en kon, indien nodig, menig plooi in een aanvraag gladgestreken worden voordat een aanvraag in behandeling werd genomen.

Als dank voor uw vele jaren van inzet sturen wij u een bos bloemen. Deze kans grijpen wij graag aan om nogmaals te benadrukken dat het aanstaande vertrek van het IND-loket uit Eindhoven betreurenswaardig is.

Het vertrek van het loket gaat ten koste van de dienstverlening aan de in de regio Eindhoven wonende vreemdeling. De migrant zal verder moeten reizen, met het OV of eigen vervoer, om in Den Bosch datgene te doen wat men eerder ‘om de hoek’ in Eindhoven kon doen. Veelal betekent dit dat er meer tijd gemoeid is om te voldoen aan de verplichtingen die verbonden zijn aan het aanvragen van een verblijfsvergunning. Dit proces kost voor vreemdelingen vanaf oktober 2020 meer tijd en het zal meer geld kosten. Houd er rekening mee dat Eindhoven een grote groep werkende migranten kent die bovendien de zorg dragen voor (jonge) kinderen. Op deze manier wordt er een extra last op de schouders van deze Eindhovense burger gelegd.

Het bericht op de website van de IND waarin staat dat de dienstverlening wordt verbeterd door de ‘herinrichting’, oftewel sluiting, van een aantal IND-loketten is ons inziens onmogelijk. Het digitaal kunnen aanvragen van een verblijfsvergunning is voor een aantal IND-klanten een goede optie. Daarnaast is fysiek contact met de IND noodzakelijk voor bepaalde aanvragen of specifieke vragen. Door de mogelijkheid tot dit fysieke contact 50 kilometer te verplaatsen kan de dienstverlening onmogelijk worden verbeterd.

Daarnaast maken we ons hard voor het beeld van de stad Eindhoven. Eindhoven is een wereldstad die op internationaal niveau een rol speelt. Eindhoven is onder andere een wereldstad door de gevestigde migranten uit alle winstreken die naar Eindhoven zijn gekomen voor het uiteenlopende redenen. Werk, veiligheid en toekomst zijn de kernwoorden. Het zou passend zijn dat er juist voor deze doelgroep, afkomstig uit alle windstreken, allerlei vormen van voorzieningen aanwezig zijn die het mogelijk maken om de 3 zojuist genoemde kernwoorden te realiseren. Dit geldt dan niet alleen voor de individuele vreemdeling zelf, maar ook voor het bedrijf waar de migrant werkt, de instelling waar gestudeerd wordt en het gezin met wie de migrant samenwoont.

Tot slot: Wij wensen u veel succes in uw nieuwe omgeving en wij hopen dat de bestaande contacten met de IND, ondanks de nu ontstane afstand, toch behouden blijft.

Met vriendelijke groet,

Het Vreemdelingen Informatie Punt (VIP) Eindhoven