Gemeenten & Professionals, 15 november 2021

Kennismaken met kernwaarden

VluchtelingenWerk Hoeksche Waard organiseert door de aangepaste coronamaatregelen voor statushouders en andere nieuwkomers weer trainingen van het participatieverklaringstraject.
placeholder

Deze kennismaking met Nederlandse kernwaarden is ter voorbereiding op de ondertekening van de participatieverklaring. Teamleider Sead Lekpek: ’Alle vluchtelingen en andere nieuwkomers moeten van de overheid een ‘participatieverklaring’ ondertekenen. Deze verklaring is bedoeld om hen te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.’

Thema's met voorbeelden

De training, in het kort pvt genoemd, bestaat in de Hoeksche Waard uit twee bijeenkomsten met vier thema’s, waaronder gelijke behandeling, werkgelegenheid en familierecht. De meeste deelnemers kennen eenvoudig Nederlands. Trainer Yasser Al-Humidi geeft de training aan Arabisch & Engels sprekenden. ‘Ik geef les in het Nederlands met veel aandacht aan voorbeelden. Als iets niet duidelijk is, kan een deelnemer aan mij om uitleg in Arabisch of Engels vragen.’

Solidaire samenleving

‘Tijdens de training praten we over vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Hoe mensen kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Dat mensen vrij zijn om hun mening te uiten zonder bang te zijn dat ze in de gevangenis worden gezet of vervolgd, zolang ze elkaar niet discrimineren of aanzetten tot discriminatie.’ Yasser legt ook uit dat mensen gelijk zijn ongeacht hun eigen ras, geslacht, nationaliteit, geloof of seksuele geaardheid. ‘Mensen verdienen allemaal een gelijke behandeling zoals bepaald in de grondwet van Nederland. De deelnemers krijgen een idee hoe de Nederlandse samenleving solidair is en waarom het belangrijk is dat mensen elkaar helpen.’

De deelnemers vinden het leuk om deze kernwaarden te kennen en voelen zich op deze manier aangemoedigd om het in hun eigen leven toe te passen. ‘Ze maken kennis met verschillende vormen van participatie en manieren van effectieve integratie in de samenleving.’

Nieuwe trainingen

Sead: ‘Wij organiseren dit najaar trainingen voor veel deelnemers omdat er een lange tijd door de coronamaatregelen geen bijeenkomsten mogelijk waren. Afgelopen september volgde een groep Arabisch sprekenden de training en in november is er een pvt voor Eritreeërs.’

Veel gemeenten in Nederland werken met VluchtelingenWerk samen om vorm te geven aan trajecten voor de participatieverklaring. Lees hier meer over het programma. Aanwezig zijn bij de pvt-training is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen.