Gemeenten & Professionals, 8 september 2017

Kickoff EigenBaas Avondschool voor vluchtelingen

Op dinsdag 12 september vindt in Rotterdam de kickoff plaats van de eerste EigenBaas Avondschool voor statushouders en kandidaten met een taalachterstand. Elf vluchtelingen krijgen twintig weken lang een intensief programma aangeboden dat hen voorbereidt op het starten van een eigen bedrijf. In de training werken ze stap voor stap toe naar een ondernemingsplan, naar de presentatie daarvan ten overstaan van een deskundige jury en naar concretisering van hun droom.

Voor het tot stand komen van de cursus hebben Qredits Microfinanciering Nederland en VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland nauw samengewerkt. Qredits – een stichting zonder winstoogmerk – is een onafhankelijke kredietverstrekker voor ondernemers. Ondernemers die omdat ze nog moeten starten of gewoon omdat ze te klein zijn, geen of moeilijk toegang hebben tot de reguliere kapitaalmarkt.
Naast krediet biedt Qredits kennis aan door het bieden van individuele coaching en door de Academy. Onderdeel van de Academy is de cursus EigenBaas Avondschool. Een  gebleken succesvol en praktijkgericht programma; nu dus ook voor gemotiveerde, potentiële ondernemers die gevlucht zijn uit eigen land.
‘Een  prachtig initiatief', laat Omar Munie weten. Munie is een bekende Nederlandse ondernemer die met zijn moeder op negenjarige leeftijd vanuit Somalië naar Nederland vluchtte. Inmiddels is hij een succesvol ontwerper van tassen en andere accessoires en mag hij Hillary Clinton, Jane Fonda en koningin Máxima tot zijn klanten rekenen.

Dromen van een bedrijf

Albeda College biedt de faciliteiten voor de pilot, het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam hielp bij het selecteren van de groep deelnemers, die bestaat uit mannen en vrouwen. Een aantal van hen wil een restaurant openen, anderen dromen ervan een mobiele autowasinstallatie te exploiteren of motor- en auto-onderdelen te importeren.
De EigenBaas Avondschool voor vluchtelingen en kandidaten met een taalachterstand in Rotterdam is een pilot. Als de pilot slaagt, zullen in Rotterdam of elders in het land nieuwe cursussen worden opgezet.