Gemeenten & Professionals, 18 juni 2019

Leilindedag in het teken van Bekend maakt Bemind

Afgelopen week hield basisschool de Leilinde haar jaarlijkse Leilindedag. Dit jaar stond in het teken 'bekend maakt bemind'. De kinderen luisterden aandachtig naar de Poolse, Franse, Braziliaanse, Egyptische of anders talige ouder die in de klas van zijn of haar kind over hun thuisland kwam vertellen. De gastspreker liet de vlag zien, vertelde over tradities, de kleding, presenteerde een hapje.

In de bovenbouwklassen hadden de kinderen vragen voorbereid voor Petra, een Syrische vluchtelinge. Zij vertelde over haar persoonlijke ervaringen en ging het gesprek aan met de kinderen. Er werden indringende vragen gesteld door de kinderen die erg betrokken waren bij Petra’s verhaal. Zij werd begeleid door Lau Groenen van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. Deze dag stond in het teken van de ontmoeting, de ontmoeting tussen de kinderen en de ouders en vluchtelinge Petra. Om de kinderen nog wat meer kennis te laten maken met andere culturen gaf JAMBO AFRIKA een openingsconcert en workshops dans (onderbouw) en djembé (bovenbouw)! Ook hun medewerkers deelden hun persoonlijke ervaringen.

Tijdens de open avond presenteerden de kinderen de geoefende Afrikaanse dans en djembé.