Gemeenten & Professionals, 29 april 2019

Lintjesregen bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

Afgelopen vrijdag 26 april hebben maar liefst dertien personen, die als vrijwilliger werkzaam zijn bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, een koninklijke onderscheiding gekregen! Elf van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. En twee van hen werden er benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
placeholder

De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden; 1: Ridder Grootkruis, 2: Grootofficier, 3: Commandeur, 4: Officier, 5: Ridder en 6: Lid.
Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Ad van Keulen (85) uit Zundert, Ridder in Orde van Oranje Nassau
De Koninklijke Onderscheiding die hij in 1992 ontving, was voor Ad van Keulen geen reden om stil te zitten. Hij heeft zich enorm ingezet voor anderen. Vanaf het begin in ‘92 bijvoorbeeld als juridische begeleider bij Vluchtelingenwerk West-Brabant. Tegenwoordig kan vooral ‘zijn’ woonzorgcentrum ’t Nonnekeshof op hem rekenen.

Theo Janssen uit Oudheusden, Ridder in Orde van Oranje Nassau
Na zijn (pre)pensionering in 2003 heeft Theo via PUM meer dan 65 missies uitgevoerd om als vrijwilliger het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden te versterken; hij heeft vele bedrijven verder op weg kunnen helpen om hun processen te verbeteren en nieuwe ideeën op het gebied van technologie, kwaliteitsmanagement en productontwikkeling in gang te zetten. Daarmee leverde hij een waardevolle bijdrage aan duurzame armoedebestrijding in de wereld. Ondanks deze nagenoeg volledige dagtaak is hij zich ook gaan inzetten voor zijn naasten in de parochie, het Gehandicapten Platform Heusden, Stichting Modus en het VluchtelingenWerk locatie Heusden.

Piet Hagenaars (85) uit Eersel, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Piet Hagenaars is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn grote inspanningen voor Stichting Vluchtelingenwerk, regio Zuid-Nederland. Na zijn pensionering-vanaf 1998 besloot de Eerselnaar zich voor deze stichting in te gaan zetten. Hagenaars gaf vluchtelingen Nederlandse taalles en is op vele plekken werkzaam geweest waaronder o.a. Veldhoven, Baexem, Eindhoven, Vught en Budel waar hij op dit moment ondersteuning biedt bij de procedure voor de asielaanvragen middels juridische begeleiding.

Bert van der Does (87) uit Eindhoven, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Bert is al jaren als vrijwilliger betrokken bij Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland. Hij is coördinator van het educatieteam van VluchtelingenWerk en voert in die hoedanigheid intake- en voorlichtingsgesprekken met vluchtelingen die de Nederlandse taal willen leren. Ook geeft de Eindhovenaar taallessen en staat hij vluchtelingen met raad en daad bij met tal van praktische zaken.

Paul Sleegers (44) uit Bergen op Zoom, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Paul Sleegers begon als vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingenwerk Nederland. Vanaf 1994 was hij juridisch begeleider op opvanglocaties. Nu verdiept hij zich in juridische vragen en asielrecht om mensen in het vluchtelingenwerk te steunen. Ook was hij zes jaar actief voor Omroep Zuidwest.

Liesbeth Dalderop-Kool uit Heesch, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Begin jaren '80 was zij actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco cq, Deebeetje-jeugdkampen. Ook zet zij zich in bij de Titus Brandsmaparochie in Oss, o.a als organist. Dertien jaar was zij bij basisschool Delta in Heesch vbetrokken als vrijwillig vakdocent Levensbeschouwing. Vanaf 2007 is ze actief bij VluchtelingenWerk Bernheze in de rol van taalcoach, maatschappelijk begeleidster, coördinator taalcoaches en organisator van tal van activiteiten. Ook is zij actief voor de cluster cliëntenraad bij Cello, de Binckhorst in Rosmalen.

Eugène Theunissen uit Heesch, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Als welzijnsambtenaar maakte hij zich onder andere sterk voor kunst in de openbare ruimte. Ook was hij jarenlang secretaris van de Bernhezer Omroepstichting, vrijwilliger bij VluchtelingenWerk locatie Bernheze en is hij al meer dan 15 jaar secretaris van de stichting PEP, met projecten in Roemenië. Vanaf 2007 is de heer Theunissen actief partijlid van Progressief Bernheze.

Henriëtte Jansen-Van Grinsven (72) uit Sint-Oedenrode, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 2002 werkt ze als vrijwilligster bij VluchtelingenWerk locatie Sint-Oedenrode waar ze mede het project MENS, (Met Elkaar Nederlands Spreken) initieerde en fietslessen verzorgde aan vluchtelingenvrouwen. Ze is nu werkzaam als taalcoach voor de inburgering en betrokken bij het project “Spel aan Huis” om de (spel)ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Tussen 2005-2015 begeleidde ze bij basisschool Eerschot de leerlingen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersten. Vanaf 2015 is ze ook actief als voorlezer bij de VoorleesExpress om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en de taalomgeving te verrijken.

Ben Grul (85) uit Schaijk , Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 2002 ondersteunde hij de lokale opvang van gezinnen en zette allerlei activiteiten op poten, met name voor kinderen. Hij zorgde er samen met zijn vrouw ook voor dat die naar school konden en was ook oppasouder bij de tussenschoolse opvang. Voor VluchtelingenWerk locatie Landerd werd hij later onder meer maatschappelijk begeleider en hielp vluchtelingen op weg met het opbouwen van een bestaan in Nederland. Inmiddels werkt hij als zelfstandige door. Ook was hij penningmeester van Progressief Landerd en de Landerdse Omroep Stichting.

Ger Suijkerbuijk (74) uit Zevenbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ger was in de periode 1970-1998 vrijwilliger bij en bestuurslid van Voetbalvereniging Virtus. Vanaf 2001 is hij vrijwilliger bij de Heemkundekring Willem van Strijen en sinds 2008 vrijwilliger bij VluchtelingenWerk locatie Moerdijk. Hij fungeert als taalcoach, bemenst het Taalcafé en ondersteunde een vluchtelingengezin. Daarnaast is hij sinds 2008 vrijwilliger bij de RK Immanuel Parochie Zevenbergen, organiseert activiteiten vanuit Stichting Hulp in de Praktijk, is betrokken bij de Vastenaktie, het Diakonaal platform en lid van de werkgroep Hartverwarmend Actief. En helpt bij de jaarlijkse boekenmarkt en de Goede Doelenmarkt.

Huub Rutten (81), uit Brunssum, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1998 vrijwilliger bij de Golfclub Brunssummerheide. Daarnaast was hij actief in tal van andere functies: voorzitter van de Wedstrijdcommissie, referent bij de Baancommissie, voorzitter van de Redactiecommissie (sinds 2014) en voorzitter van de Evenementencommissie (2011-2016). Daarnaast verricht hij diverse hand- en spandiensten voor de golfclub. Hij  was tevens vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland locatie Heerlen, als taalcoach. De eerste keer was in 1997-2001 en daarna in 2017-2018. Sinds 2017 staat hij een Syrisch gezin bij.

Margot Jordans-van der Pluijm (73) uit Swalmen, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Sinds 2010 vrijwilligster bij VluchtelingenWerk als taalcoach in Roermond waar ze vluchtelingen begeleidt door ze wekelijks te bezoeken, taalles te geven en er voor te zorgen ze zich thuis voelen. Ook ondersteunt zij de justitiepredikant van de gevangenis in Roermond bij de begeleiding van gespreksgroepen met gedetineerden. Ze is actief met de verzorging van een 52 jarige verstandelijk beperkte vrouw die ze twee maal per maand een etmaal verzorgt, ook biedt ze wekelijks praktische en sociale ondersteuning aan twee demente dames.

Nico Waterschoot uit Heerlen, Lid in de Orde van Oranje Nassau
In 2002 richtte hij Stichting Sanchabba op die de ontwikkeling in derde wereldlanden ondersteunt. Kansarme kinderen in Gambia kunnen basis- en vervolgonderwijs volgen via donaties/subsidies. Ook levensmiddelen en medicijnen worden waar nodig verstrekt en worden er kleinschalige projecten uitgevoerd. Wekelijks zamelt hij kleren en goederen.  Ook is hij sinds 2000 actief voor de Stichting Bruggen van Vriendschap in Landgraaf, is sinds 2015 klassenassistent bij Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland in Heerlen bij taalactiviteiten. Sinds 2016 is hij aanspreekpunt voor vergunninghouders bij COA in Landgraaf.

Wat zijn we trots op deze bijzondere mensen. Ze hebben hun lintje echt verdiend. Van harte gefeliciteerd!

(van links naar rechts: Ad van Keulen, Piet Hagenaars, Bert van der Does, Paul Sleegers, Henriëtte Jansen-van Grinsven, Ger Suijkerbuijk, Margot Jordans-van der Pluim en Ben Grul)