Gemeenten & Professionals, 9 november 2018

Maak kennis met een van de jongste vrijwilligers van VWON!

Een groot deel van de vrijwilligers van VluchtelingenWerk Oost Nederland is 50+. Maar we hebben ook een groep jonge vrijwilligers! Eva Boorsma is 24 jaar en druk met haar studie toerisme, maar ze heeft toch tijd over om vrijwilligerswerk te doen. Waarom zij op deze leeftijd hiervoor al kiest? ‘Ik vind het sowieso heel leuk om iets voor anderen te doen. Daarnaast is het een mooie aanvulling op mijn studie. Eigenlijk is het een soort win-winsituatie: ik breid mijn kennis uit over andere talen en culturen en daarnaast help ik mensen met de Nederlandse taal en cultuur. Het is een hele leuke avondbezigheid naast mijn studie.’
placeholder

Eva begeleidt een gezin in Huissen: een man en vrouw met acht kinderen waarvan er vijf in Nederland zijn. Het gezin is nu twee jaar in Nederland en ze komen oorspronkelijk uit Syrië. Elke maandagavond net rond etenstijd gaat Eva langs bij het gezin. Zo kunnen ze ook tijdens het eten oefenen. ‘Tijdens het eten praten we Nederlands met elkaar. We praten bijvoorbeeld over wat wij in Nederland gewend zijn te eten, en zij vertellen wat zij vanuit Syrië gewend zijn. Laatst aten we een maaltijd met courgette erin. Toen hebben ze het woord ‘courgette’ geleerd.’

Creatief verbindingswoorden leren

Dat ze een gezin begeleidt vindt Eva aan de ene kant heel leuk. Het brengt volgens Eva veel interactie en gezelligheid met zich mee. Zo kunnen de kinderen zelf veel leren aan de ouders. Het is wel lastig om de aandacht te verdelen. De jongste van het gezin is 7 jaar, die vraagt op een hele andere manier aandacht dan de ouders. ‘Iedereen wil graag wat leren’, vertelt Eva. Dat stimuleert haar  om nieuwe werkvormen te bedenken. ‘De vorige keer  hebben we een soort spel gedaan waardoor het gezin vooral met elkaar bezig was. Ik heb toen zinnen gemaakt en in tweeën gehakt, die moesten zij weer verbinden. Zo leren ze verbindingswoorden als “dus”, “daarom” of “ook”. Van dit verzinnen word ik zelf ook nog creatief.’

Bewustwording creëren

In de omgeving van Eva is iedereen druk met studie of werk. Ze merkt ze dat mensen in haar netwerk het leuk vinden dat Eva dit vrijwilligerswerk doet. Mensen zijn nieuwsgierig naar wat wat het precies inhoudt. Eva: ‘Ik vind het leuk om bewustwording te creëren bij mensen om mij heen over het grotere vluchtelingenprobleem. Om daar een positieve draai aan te geven, een andere kant te laten horen.’

Begeleiding in de toekomst

Zou deze jonge vrijwilliger het zo erg naar haar zin hebben dat ze nog even vrijwilliger blijft? ‘Ik wil graag dit gezin blijven begeleiden totdat de ouders allebei hun inburgeringsexamen gehaald hebben.’ Dat zou betekenen dat Eva dit nog ongeveer een klein jaartje blijft doen. ‘En wie weet, daarna weer een ander gezin!’