Gemeenten & Professionals, 6 februari 2019

Meerjarenovereenkomst in Krimpenerwaard zorgt voor continuïteit

De gemeente Krimpenerwaard en VluchtelingenWerk hebben een meerjarenovereenkomst afgesloten. De gemeente is zeer tevreden over ons werk en maakt ook in de jaren 2019-2021 gebruik van onze dienstverlening.
placeholder

‘We voelen de waardering van de gemeente. Dit is geweldig. Voor ons, maar vooral ook voor de statushouders in Krimpenerwaard. Dit zorgt voor continuïteit in een goede samenwerking’, aldus Mirjam Huisman, directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland die samen met wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (sociaal domein, welzijn) de contracten ondertekende.

Zeer tevreden

De wethouder benadrukte tijdens de bijeenkomst zeer tevreden te zijn over de juridische begeleiding, begeleiding bij huisvesting en maatschappelijke begeleiding van ons team in Krimpenerwaard. De gemeente heeft daarnaast, samen met Gouda en Waddinxveen, de opdracht voor het uitvoeren van het  participatieverklaringstraject (pvt) bij ons ondergebracht. VluchtelingenWerk gaat een uitgebreid traject van acht dagdelen aanbieden. Daarin worden de volgende onderwerpen behandeld: Kernwaarden, Grondwet, Gezondheid en Gezin, Verkeer en Veiligheid, Werk en Vrijwilligerswerk, Woonbegeleiding en Financiële Zelfredzaamheid.

'Wet Koolmees´ 

De gemeente Krimpenerwaard en VluchtelingenWerk hebben ook goed contact over de wetswijziging van 2020. De ‘Wet Koolmees’ treedt dan in werking en dat vraagt om een flink andere werkwijze. Het kabinet wil naar één integraal traject: Van azc naar werk. De regie voor dat traject komt in handen van de gemeenten. ‘We hebben afgesproken ons daar gezamenlijk goed op voorbereiden samen met de gemeente invulling te willen geven aan deze veranderende opgave’, aldus Mirjam Huisman.

Lees hier meer over ons PVT-aanbod: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/participatieverklaringstraject-negen-workshops-met-meerwaarde

Lees hier meer over de Wet Koolmees:
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/gemeenten-startblokken-voor-nieuw-integratiebeleid