Gemeenten & Professionals, 18 juni 2019

'Mensen in Nederland hebben respect voor elkaar'

Twintig statushouders uit de Krimpenerwaard hebben eind vorige week in de bibliotheek van Bergambacht de participatieverklaring ondertekend. De statushouders zijn afkomstig uit Syrië, Jemen en Eritrea. De feestelijke bijeenkomst werd bijgewoond door wethouder Hofman. Zij heette de nieuwe inwoners van de Krimpenerwaard van harte welkom en vroeg hen wat zij leuk vinden in Nederland. 'De mensen hebben hier respect voor elkaar, zijn behulpzaam en vriendelijk', antwoordden zij. Door de participatieverklaring te ondertekenen verklaren de nieuwkomers kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en deze te respecteren.
placeholder

Het is belangrijk dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving. Het leren van de Nederlandse taal en kernwaarden en het vinden van werk zijn hierbij cruciaal. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. De wettelijke eis is om één bijeenkomst over de Nederlandse kernwaarden voorafgaand aan de verplichte ondertekening te organiseren. De gemeente Krimpenerwaard heeft gekozen voor een langer en intensiever traject. Kort na vestiging in een van onze kernen gaat de gemeente met de nieuwe inwoners in gesprek. Zij worden gescreend om een beeld te krijgen van hun diploma’s, werkervaring en taalvaardigheid. Daarna volgen zij een participatietraject van zes bijeenkomsten, georganiseerd door VluchtelingenWerk. De Eritrese groep krijgt nog drie extra lessen die worden georganiseerd door stichting Lemat.

Wegwijs in de Krimpenerwaard

De nieuwkomers werden tijdens het participatieverklaringstraject wegwijs gemaakt in de gemeente Krimpenerwaard. Ze  maakten kennis met de voorzieningen en organisaties die voor hen belangrijk zijn, zoals Vluchtelingenwerk, stichting Krimpenerwaard Intercultureel en de Bibliotheken.
Verder kregen de statushouders informatie over het Nederlandse burgerschap, de grondwet, (vrijwilligers)werk, de gezondheidszorg, de politie en over omgaan met geld.

De statushouders hebben het participatietraject goed doorlopen. De laatste les werd afgesloten met de ondertekening en met heerlijke Syrische hapjes.