Gemeenten & Professionals, 1 juli 2019

Met Euro-Wijzer naar een gezond huishoudboekje

Vluchtelingen hebben door verschillende factoren een vergroot risico om in armoede of problematische schulden terecht te komen, zo blijkt uit recent onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Ons project Euro-Wijzer is er op gericht statushouders zo snel mogelijk financiëel zelfredzaam te maken, om zo financiële problemen als betaalachterstanden en schulden te voorkomen.
placeholder

In de gemeente Molenlanden startte eind juni de Euro-Wijzer cursus Omgaan met Geld. Die cursus wordt gegeven in samenwerking met uitkeringsinstantie Avres en de gemeente en past volgens ons heel goed bij de nieuwe wet inburgering die in 2021 van kracht gaat. Volgens die wet krijgt de gemeente de regierol bij het inburgeren van nieuwkomers en gaat ze statushouders met een bijstandsuitkering voor zes maanden ‘ontzorgen’ van vaste lasten als bijvoorbeeld huur, energiekosten en verplichte verzekeringen. De statushouders ontvangt wat resteert en daarnaast de toeslagen.

Positief effect

De Euro-Wijzer cursus Omgaan met Geld in Nederland kan in deze periode worden ingezet om statushouders daadwerkelijk zelfredzaam te maken en voor te bereiden op de periode na het ontzorgen, om zo te voorkomen dat ze niet alsnog in de problemen komen. Een gezonde financiële situatie heeft, zo is ook de ervaring van VluchtelingenWerk, een positief effect op de snelheid en kwaliteit van inburgering, integratie en participatie.
De groep die nu van start is gegaan, in een locatie van inburgeringsschool Elycio, bestaat uit Syriërs met een Koerdische achtergrond. In de eerste bijeenkomst zijn goede afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid. Trainster Linda Boele merkte meteen dat deze groep daar niet zo heel lastig over doet. ‘Nederlanders vinden het vaak lastig over hun financiële problemen te praten. In Syrië zijn dingen als salaris en vermogen blijkbaar helemaal geen taboe-onderwerpen. Deze groep kent op dit gebied geen schroom en hoeft dus geen drempel over.’

Drempel verlagen

Boele wordt tijdens de training ondersteund door een tolk. Verder is er een medewerker van Avres aanwezig. Op deze manier willen we de drempel voor de deelnemers verlagen om met vragen of problemen naar Avres toe te stappen. ‘De samenwerking met gemeente, de tolk van VluchtelingenWerk en Avres gaat goed. Alles is er op gericht om deze pilot succesvol te laten verlopen.’

 

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie