Gemeenten & Professionals, 13 maart 2020

#Metoo, wat is dat?

Ik ben met Jamila aan het Pim-Pam-Petten als haar dochter erbij komt zitten. Ze speelt een potje mee. Ondertussen vertelt ze me dat ze die avond uitgaat en in haar eentje op de fiets van ons dorp naar de stad wil gaan, waar ze vrienden zal ontmoeten. Ik leg uit waarom alleen fietsen niet altijd veilig is. Jamila en Imane zijn verbaasd.
placeholder

‘Dat gebeurt in Arabische landen maar toch niet in Europa? En zeker niet in Nederland, toch?’
Ik vraag Imane of ze weet dat als je uitgaat, je je drankje niet alleen moet laten. Eerst opdrinken, dan pas gaan dansen of het niet meer opdrinken. Iemand kan er drugs in gedaan hebben.’
‘Nee…’, Jamila trekt haar wenkbrauwen op. ‘Nederland is toch goéd?’

Niks van gemerkt

We praten verder, het begrip #metoo valt.
‘Hashtag metoo? Wat is dat?’
Dan blijkt dat aan deze vrouwen de afgelopen twee jaar het hele #metoo voorbij is gegaan. Ze kunnen immers geen Nederlandse kranten of nieuws-app lezen? Ook het journaal is moeilijk. Ze volgen het Arabische nieuws en dan vooral de berichten over de toestand in Syrië.

Hoe had ze het kunnen weten?

Imane heeft geen Nederlandse vriendinnen waarmee ze kan kletsen. Ik vertel haar dingen die mijn eigen kinderen op de basisschool al leerden, in meidentijdschriften of boeken lazen of in jongerenprogramma’s op de televisie zien. Zaken waarover bij ons aan de eettafel gesproken wordt.
Imane vertelt op haar beurt over de man die haar op straat chocolade aanbood, dat ze dacht dat het onbeleefd was om dit te weigeren terwijl ze zich er helemaal niet prettig bij voelde. Ik verzeker haar dat weigeren mág.

Praat erover

Ik leg Imane uit dat #metoo met macht en ongelijke verhoudingen te maken heeft. Dat zij als vluchtelinge daar een extra makkelijke prooi voor is. Vluchtelingen zijn afhankelijk van hulp en daar dankbaar voor. Daar kunnen anderen misbruik van maken. Ik geef voorbeelden en zeg dat ze het altijd moet vertellen als haar iets overkomt. Dat juist de hele metoo beweging ervoor dient om dit bespreekbaar te maken.

Waarschuwen

Imane is nu gewaarschuwd en een gewaarschuwd mens telt voor twee.
‘Vertel het ook aan je zusjes’, zeg ik, ‘en aan al je vriendinnen die als statushouder in Nederland wonen.’ Imane kijkt me ernstig aan.
‘Dat ga ik doen’, zegt ze, ‘maar jij moet erover schrijven. Jij moet aan alle mensen in Nederland vragen of ze met vluchtelingen willen praten en zeggen dat Nederland goed is maar niet altijd.’