Gemeenten & Professionals, 7 februari 2019

'Mijn dochter van 5 leert de taal bijna vanzelf'

‘Want, of, en, maar, zodat, omdat… Mijn dochter van 5 gebruikt deze woorden zonder nadenken. Dat gaat bij haar vanzelf. Zij hoort de taal de hele dag door van vriendjes en vriendinnetjes op school. Voor mij is Nederlands leren veel moeilijker.’ Aan het woord is Mohidden, 32 jaar, geboren in Syrië en sinds 2015 in Nederland.
placeholder

‘Ik heb gekozen voor het niveau B1 NT2’, vertelt hij. ‘Als ik het staatsexamen Nederlands op dit niveau heb gehaald, wil ik graag arbeidscoach worden. Nu ben ik assistent als vrijwilliger en geef ik voorlichting aan Arabische mensen.’
In de AZC’s moest hij vooral wachten. Daar heeft hij veel naar Youtube-filmpjes  gekeken. Mohidden: ‘Dat was een goede manier om de taal alvast een beetje te leren. En er waren ook vrijwilligers die les gaven. Dat heb ik allemaal gedaan.’ Dat hij in Damascus Engelse literatuur studeerde, heeft hij achter zich gelaten. ‘Ik heb er hier niets aan. Ik moet Nederlands leren. Ik ga naar de sportschool en zit op een voetbalclub. Ik praat veel met mensen. Ik leer daardoor de taal goed spreken. Want taal geeft respect. Taal is de sleutel.’

Uitdagen

Voordat een cursist lessen gaat volgen, wordt in een uitgebreide intake bepaald op welk niveau hij of zij kan starten. Tevens wordt een inschatting gemaakt van het haalbare niveau. Gedurende het traject wordt de cursist gevolgd en kunnen er aanpassingen plaatsvinden, want soms lopen dingen anders dan verwacht. Mohidden kon en wilde duidelijk meer proberen dan niveau A2, het wettelijk minimum. ’Mensen die potentieel hebben om een hoger niveau te halen, daag ik uit om dat minstens te proberen,’ licht Lodewijk Nolke, docent NT2 in Gorinchem, toe. ‘In 2018 slaagden 14 van mijn cursisten voor B1- en 4 cursisten voor B2-examens. Mohidden gaat dat zeker ook halen. En ik ben ervan overtuigd dat er veel meer cursisten zijn die dat kunnen.’

Verschillende niveaus

Op onze leslocaties geven we lessen op verschillende niveaus. Er zijn lesgroepen voor mensen die eerst moeten alfabetiseren en ook voor cursisten die willen inburgeren op niveau A2 of staatsexamen B1 of B2 willen halen. Daarnaast bieden we lessen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) aan, waarbij door middel van bedrijfsbezoeken kennis wordt gemaakt met de arbeidsmarkt. Kleine groepen en extra ondersteuning door klassenassistenten en taalcoaches zorgen voor veel persoonlijke aandacht en vergroten zo de kansen om de taal goed te leren, wat de sleutel is voor integratie.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/inburgering