Gemeenten & Professionals, 5 maart 2019

Minister Koolmees op bezoek bij SamenHaags

Wethouder Rachid Guernaoui (integratie) liet minister Wouter Koolmees gisteren kennismaken met het programma SamenHaags. In dat programma worden deelnemers geholpen om mee te doen in de lokale samenleving. Het programma kent een duale aanpak waarbij deelnemers tegelijkertijd klassikaal de taal leren, stage lopen en een Haagse Makker ontmoeten om de taal in de praktijk te oefenen.
placeholder

VluchtelingenWerk Den Haag biedt binnen SamenHaags statushouders workshops aan ter voorbereiding op een maatschappelijke stage. Een maatschappelijke stage laat deelnemers kennismaken met de gewoontes op de Nederlandse werkvloer. De stage vergroot hun werkervaring, het netwerk van de deelnemer en de deelnemer kan oefenen in (vak)taal. Bij de start van de stage koppelen wij hen aan een vrijwillige stagecoach. Ook kan een vrijwillige tolk hen ondersteunen op de werkvloer.
Guernaoui leidde Koolmees ook langs de tafel met onze collega’s Olaf Demas en Desiree Immerzeel.

We zijn nog op zoek naar vrijwillige ondersteuning van dit programma. Kijk hier voor de vacature: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures/stagecoach-voor-project-samenhaags