Gemeenten & Professionals, 11 april 2019

Mooie match op Wassenaarse beursvloer

Op dinsdag 26 maart organiseerde de Vrijwilligerscentrale Wassenaar voor de tweede keer de maatschappelijke beursvloer. De opzet van de maatschappelijke beursvloer is, dat met gesloten beurzen diensten worden uitgewisseld.
placeholder

Matchmakers in geel-blauwe jassen probeerden de partijen naar een match te begeleiden. Dit keer hadden zich 24 bedrijven en 30 maatschappelijke organisaties zich ingeschreven. De vragen van de maatschappelijke organisaties variëerden van bloembollenkratjes tot foto of filmshoots en van hulp bij onderhoud van de tuin tot ondersteuning in de bibliotheek.
De maatschappelijke organisaties konden ook diensten onderling met elkaar uitwisselen. Alle matches (zie voor een aantal matches de reeks met foto's op de muur) werden grondig gecontroleerd door zowel een accountant als een notaris, want de uitgewisselde diensten moesten wel met elkaar in verhouding staan. Er werden deze middag weer vele matches gemaakt. De muzikale omlijsting was van de Swingcopaters en velen droegen door sponsoring in geld of natura bij aan deze middag, waarop de match tussen VluchtelingenWerk en de Wassenaarse Oranjevereniging tot mooiste match werd uitgeroepen.

Maaltijd om te verbinden

En dus zal er op 5 mei, tijdens het evenement ‘Bevrijdingsvuur’ van de Wassenaarse Oranjevereniging op 5 mei van de Wassenaarse Oranjevereniging, voor alle bezoekers een maaltijd worden verzorgd door statushouders en VluchtelingenWerk Wassenaar. De maaltijd zal bestaan uit warme en koude gerechten. Het doel hiervan is om de verbinding en ontmoeting te organiseren tussen de buurtbewoners en statushouders.

Netwerk

‘Voor ons was dit een geweldige kennismaking met een voor ons nieuwe gemeente’, aldus Natascha Kamta, senior teamleider van VluchtelingenWerk. De vrijwilligersorganisatie biedt pas sinds kort maatschappelijke begeleiding aan Wassenaarse statushouders. ‘De beursvloer was een uitgelezen mogelijkheid om het netwerk op te zoeken. Ik heb veel partijen gesproken, waaronder de Wassenaarse Oranjevereniging, Jeugd- en jongerenwerk, Bibliotheek en The Rotary club die allen enthousiast waren om met VluchtelingenWerk de samenwerking aan te gaan en iets voor onze statushouders in Wassenaar te betekenen. Daarnaast heeft het ook een potentiële vrijwilliger opgeleverd. Al met al een groot succes voor VluchtelingenWerk in Wassenaar en een goede binnenkomer’, aldus Kamta.

Wie komt er helpen?

Onze ploeg in Wassenaar is nog op zoek naar versterking. Wie komt er helpen? Klik hier voor alle vacatures.