Gemeenten & Professionals, 30 oktober 2019

Nederlandse taal leer je het beste in het werk: werkervaring, werkervaring en werkervaring.

Statushouders, onbenut potentieel Met deze titel nam Mamadou Congo van VluchtelingenWerk Noord-Nederland een deel van het publiek mee in een workshop in de wereld van vluchtelingen en hun mogelijkheden.
placeholder

Dinsdag 8 oktober verzorgde VluchtelingenWerk Noord-Nederland twee workshops op de jaarlijkse werkgeversdag van de Arbeidsmarktregio Drenthe. Een mooie gelegenheid om VluchtelingenWerk Noord-Nederland te presenteren als kennisorganisatie aan werkgevers. Er waren ca 130 mensen aanwezig; variërend van directeuren, managers en jobcoaches/intercedenten. Na de opening van Wethouder Raymond Wanders en een boeiende lezing van Rampenondernemer: Frank Krake, ging de groep uiteen in 6 verschillende workshops.

Statushouders, onbenut potentieel

Met de titel: “Statushouders, onbenut potentieel”, nam Mamadou Congo een deel van het publiek mee in de wereld van vluchtelingen en hun mogelijkheden. Op de vraag wie heeft er al ervaring met statushouders, hebben de meesten wel een antwoord. Positief en negatief. Zo vertelde een dame dat zij 2 statushouders had begeleid, die qua leer en taal vermogen niet mee kwamen en uitvielen. De Nederlandse wetgeving is pittig. “Als het traject langer had mogen duren was het waarschijnlijk wel gelukt”. Ook bij andere werkgevers zijn trajecten vanwege de taal vroegtijdig beëindigd. Er is geen tijd voor begeleiding en als je de werkchef niet begrijpt dan is het ronduit gevaarlijk.

Matchen en alle samenwerkende partijen goed informeren

Maar er zijn ook mooie voorbeelden van samenwerkingsverbanden die proberen juist dit taalprobleem, de lange termijn en het vertrouwen aan te pakken. Zo vertelde een dame van Derksoest, een grote thuiszorg organisatie, hoe ze nauw samenwerkt met de consulent Werk van de gemeente Midden Drenthe. Statushouders komen bij hen om de taal te leren met uiteindelijk het doel om een opleiding in de zorg te gaan volgen. Ze matcht ze aan een vaste vrijwilliger en bewoner. Alle medewerkers hebben een training over cultuur en taalverschillen gevolgd en de directeur heeft een brief met uitleg gestuurd naar alle bewoners. Het loopt boven verwachting.

Goede voorlichting sociale zekerheid en de participatiewet

De meeste statushouders die sinds 2015 in Nederland zijn komen wonen zijn Syrisch of Eritrees.
Werk was voor deze mensen het allerbelangrijkste wat er is. Zonder werk geen eten. Maar hier in Nederland is dat anders. Hier lijkt het alsof je geld krijgt zonder dat je er wat voor hoeft te doen?
Goede voorlichting over de sociale zekerheid en de participatiewet in eigen taal is cruciaal om verwachtingen te managen. Vroegtijdig en herhaald. Ook is het hebben van perspectief belangrijk.

Wat wil je? Wat kan je?

Durven vragen en jezelf presenteren zijn belangrijke vaardigheden die ons met de paplepel zijn ingegoten, maar die men in Eritrea en Syrië nooit geleerd heeft. Op directe vragen als wat wil je en wat kan je, is moeilijk antwoord te geven als je nooit geleerd hebt om voor jezelf te denken. Ook als het gaat om werknemersvaardigheden zijn er grote verschillen te overbruggen. Dat kost tijd, vertrouwen en intensieve begeleiding.

Werkervaring, werkervaring en werkervaring

Kortom de Nederlandse taal leer je het beste in het werk. Dat zal straks met de nieuwe wet in 2021 alleen nog maar belangrijker worden. Dus zoek elkaar op en kijk hoe u het werk anders kunt organiseren. Als de klik/ het vertrouwen er is, kunnen we met elkaar de rest (taal, begeleiding, opleiding) eromheen bouwen. Zoals bijvoorbeeld in Zuid Limburg: waar in een samenwerking met Van der Valk; 10 statushouders uit de omgeving geworven zijn die 10 weken lang 2 dagdelen mochten stage lopen en 1 dagdeel vaktaal/werknemersvaardigheden kregen, dit met ondersteuning van vrijwillig coaches. Een mooie kans voor de werkgever om potentieel personeel te leren kennen, en een kans voor de statushouders om heel gericht werkervaring op te doen.

AMR Drenthe

In de AMR Drenthe zijn, van de statushouders die sinds 2015 in de regio wonen, 687 personen (bijna) klaar met hun inburgering. 4159 personen zijn nog bezig met hun inburgering, maar mogen wel al werken. Elke gemeente in deze arbeidsmarktregio werkt met ‘dedicated klantmanagers’ die alleen maar bezig zijn met de (arbeids)participatie van statushouders. Zij werken weer direct samen met de accountmanagers verbonden aan het werkgeversservicepunt Drenthe.

Meer weten?

Kijk eens op: https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-naar-werk/een-vluchteling-dienst-nemen

Wilt u meer weten over cultuur en taal verschillen op de werkvloer of hoe u de communicatie met uw nieuwe medewerker en zijn collega’s kunt verbeteren, neem dan contact met ons op.
Wij komen graag langs voor ondersteuning of training op maat.
 

Karin Veld
Adviseur arbeidsparticipatie VluchtelingenWerk Noord-Nederland
kveld@vluchtelingenwerk.nl
06 53902456