Gemeenten & Professionals, 7 januari 2021

Nieuw magazine: Lessen geleerd, nu aan 't werk!

Het toeleiden van statushouders gaat allesbehalve vanzelf, zo weet iedereen die zich ermee bezighoudt. Het gaat met vallen en opstaan en is soms een kwestie van de lange adem. VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland rondde in 2020 twee succesvolle arbeidsparticipatieprojecten af: GRIP op Werk en Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP). De evaluatie daarvan staat in ons nieuwe magazine: Lessen geleerd, nu aan ‘t Werk Arbeidsparticipatie statushouders in Zuidwest-Nederland in data en verhalen
placeholder

Het CBS Asiel en Integratie volgt periodiek de maatschappelijke positie van statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning hebben gekregen. In de meest recente publicatie is opnieuw een lichte stijging van de arbeidsdeelname te zien. Na vierenhalf jaar heeft 38 procent van alle 18- tot 65-jarige statushouders een baan.

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland rondde in 2020 twee arbeidsparticipatieprojecten af: GRIP op Werk en Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP). We wilden deze prachtige projecten niet stoppen zonder te weten wat er gebeurd is met diegenen die aan onze projecten deelnamen. Wat vonden zij van de begeleiding die ze kregen? Hoe kijken ze er op terug? En wat kunnen wij van hun ervaringen leren?
We vroegen zeven deelnemers naar hun verhaal en haalden er onze lessen uit. Zoals de les die we uit het verhaal van Milad konden halen: ‘Een netwerk is heel belangrijk. Leg contact, spreek mensen aan, leg ze uit wat je doelen zijn. En pak alle hulp met beide handen aan.’

Milad is een van de geinterviewden in ons Magazine:

Lessen geleerd, nu aan ‘t Werk
Arbeidsparticipatie statushouders in Zuidwest-Nederland in data en verhalen

Met het afronden van VIP en GRIP op Werk en VIP zijn wij niet gestopt met het aanbieden van diensten op het gebied van arbeidsparticipatie. We startten medio 2020 onze Werkhelpdesk die inmiddels ook al wat mooie succesverhalen opleverde. Maar graag kijken wij ook samen met gemeenten welke mogelijkheden er zijn om in 2021 een arbeidsparticipatietraject te starten.

Klik hier voor het digitale magazine.