Gemeenten & Professionals, 9 november 2021

Nieuw!! Minibieb in Heusden

Deze week is de gemeente Heusden een minibieb rijker. Maar niet zomaar een minibieb. Een bieb met een actueel thema: vluchtelingen.
placeholder

Iedereen heeft wel een mening over vluchtelingen. Soms is deze gebaseerd op feiten, maar soms ook op basis van misverstanden en vooroordelen. Door het lezen van boeken met thema's over o.a. vluchten, andere culturen, discriminatie en veiligheid wordt de kennis over deze thema's vergroot. Meer kennis helpt met het vormen van een mening over vluchtelingen.

Stel, je bent je leven niet zeker in jouw land. Dan moet je vluchten! En als je ook niet veilig bent in buurlanden dan ga je verder. Een heel klein aantal van ruim 80 miljoen vluchtelingen wereldwijd komt in Nederland terecht. Zij komen aan in een land waar zij niemand kennen, de taal niet spreken en de regels en gebruiken niet weten.

Statushouders
Mensen die hier asiel aanvragen worden grondig geïnterviewd door de IND (immigratie en naturalisatiedienst). Ongeveer de helft van de aanvragen wordt afgewezen. Mensen moeten dan Nederland weer verlaten. Zodra vastgesteld is dat mensen werkelijk een veilige omgeving nodig hebben, krijgen zij een tijdelijke verblijfsvergunning en worden ''statushouder'' genoemd. Naar rato worden statushouders gekoppeld aan een gemeente.

Hoe werkt een mini bieb?
De boeken in de mini bieb mag je uit het kastje pakken en lezen. Je plaatst het boek weer terug nadat je het uit hebt. Maar je mag het boek ook houden als je er een ander boek voor terug plaatst, een boek met hetzelfde thema. Of heb je een boek dat past in deze minibieb? Dan mag je het boek er ook in plaatsen zonder er een boek voor terug te nemen. Het gaat erom dat de mini bieb zichzelf in stand houdt. We hopen dat lezers en gevers elkaar blijven inspireren met de boeken. Mocht je vragen hebben over het gebruik van de minibieb, stuur een mailtje naar heusden@vluchtelingenwerk.nl.

VluchtelingenWerk Heusden
VluchtelingenWerk Heusden helpt statushouders op weg met hun integratie in hun nieuwe woonplaats. Dit doen we met ruim 50 vrijwilligers. Statushouders hebben 1 jaar begeleiding via ons. Ook helpen? Kijk op www.vluchtelingenwerk.nl/heusden naar de vacatures voor vrijwilligerswerk.