Gemeenten & Professionals, 4 november 2017

Nieuw regeerakkoord met gevolgen voor gemeenten

VluchtelingenWerk Nederland hield onlangs een bijeenkomst in Den Haag met Kamerleden, ambtenaren, deskundigen en NGO’s om te praten over de plannen van het kabinet en de gevolgen voor vluchtelingen. Een panel van deskundigen analyseerde de thema's asiel en integratie uit het regeerakkoord. Daarbij stonden zij stil bij de mogelijke gevolgen daarvan.

Maatwerk

De onderwerpen rechtsbijstand, verhoging taaleis bij inburgering en begeleide toegang tot de verzorgingsstaat kwamen ruimschoots aan de orde. Het voornemen van het Kabinet is om vluchtelingen na statusverlening de eerste twee jaar voorzieningen in natura aan te bieden. Gemeenten lijken hierdoor meer verantwoordelijkheid te krijgen. Hoe de gemeenten hier invulling aan gaan geven en binnen welke kaders dit daadwerkelijk mogelijk is, is nog niet duidelijk. Een aantal sprekers gaf aan dat dit kansen kan bieden om het integratiebeleid voor vluchtelingen te verbeteren. Daarbij is maatwerk volgens VluchtelingenWerk heel belangrijk.

Effectief beleid

Wij willen graag met gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland in gesprek gaan om te kijken hoe dit beleid zo effectief mogelijk binnen de eigen gemeente kan worden ingezet. Op zo’n manier dat de integratie van deze nieuwe inwoners zo succesvol en duurzaam mogelijk plaats vindt.

We nodigen lokale partijen uit zich bij ons te melden om te overleggen hoe we gezamenlijk het gemeentelijk beleid op het gebied van integratie vorm kunnen geven. Staat u daar open voor, mail dan naar gemeenteraadsverkiezingen@vluchtelingenwerk.nl

Onze reactie op het regeerakkoord is hier te lezen.